Skip to main content

Hvordan påvirker blodtap kroppen?

Lege og stipendiat Sole Lindvåg Lie forsker for å finne svar på hvordan alvorlig blodtap påvirker blodsirkulasjonen i kroppen, slik at vi kan oppdage tilstanden raskere og gi riktig behandling.

Sole Lindvåg Lie, lege og stipendiat, ønsker å finne ut av hvordan alvorlig blodtap påvirker blodsirkulasjonen i kroppen.
Sole Lindvåg Lie

Hvordan påvirker blodtap kroppen

Sole Lindvåg Lie

sole.lindvaag.lie@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Lars Øivind Høiseth, overlege ved Oslo universitetssykehus
Medveiledere
Jonny Hisdal, professor II ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo / Marius Rehn, fagsjef forskning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, overlege ved Oslo universitetssykehus
Samarbeids­partnere
Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo
PubMed

Hva forsker du på?

Mange hardt skadde pasienter mister blod, på grunn indre eller ytre blødninger. Dette kan føre til at livsviktige organer som hjernen, hjertet og nyrene får for lite blod og slutter å fungere. Derfor er det viktig å gjøre noe med det før det er for sent.

Samtidig kan det være vanskelig å oppdage et alvorlig blodtap hos kritisk syke pasienter. Blodtrykk; trykket som hjertet og pulsårene lager for å pumpe blodet rundt i kroppen, kan være et dårlig mål for å fange opp blodtap. Det er fordi blodtrykket er normalt veldig lenge hos pasienter som har mistet blod. Så, er det også andre ting vi bør måle?

Hvordan skal du finne ut av det?

Vi ser på både blodtrykk og hjertets minuttvolum – mengden blod som pumpes ut fra hjertet hvert minutt – under simulert blodtap hos friske frivillige. Målet er å finne ut hvordan blodtap påvirker sirkulasjonen i kroppen, spesielt blodsirkulasjonen i hjernen, slik at vi lettere kan fange opp og behandle folk som har alvorlig blodtap. I motsetning til det man har trodd lenge, at det kun er blodtrykket som er viktig, så har vi funnet ut at også hjertets minuttvolum har noe å si for hjernen.

I tillegg vil vi prøve å finne ut om oksygenbehandlingen som brukes i dag kan gjøre at kroppen tåler bedre å miste blod.

Hvorfor er dette viktig?

I de fleste akuttsituasjoner med blodtap måles blodtrykk. Men hvis blodtrykket ikke gir oss hele bildet klarer vi kanskje ikke å oppdage blodtapet eller avdekke hvor dårlig blodsirkulasjonen til hjernen er. Derfor er det viktig å forske på nye målemetoder for pasienter med blodtap.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?
Luftambulansetjenesten er ofte de første til å møte hardt skadde pasienter. Dersom vi får bedre forståelse av hvordan kroppen reagerer ved blodtap vil vi kunne fange opp flere pasienter i en tidligere fase, slik at de får raskere behandling.

Relaterte saker: