Skip to main content

Utkallingskriterier

Vil sikre at luftambulansen brukes i de riktige tilfellene og når den trengs mest.

Martin Samdal

Utkallingskriterier

Martin Samdal

martin.samdal@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Mårten Sandbarg
Medveiledere
Marius Rehn, overlege, Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus Fagsjef forskning, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Samarbeids­partnere
Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Hvordan kan luftambulansen bli enda mer treffsikker og nå pasientene som trenger det mest? Det vil stipendiat Martin Samdal finne ut gjennom sitt forskningsarbeid.

Han vil kartlegge hvordan ambulansehelikoptre brukes i forbindelse med traumer. Målet er å finne ut hvilke kriterier som bør være på plass for at et helikopter skal sendes ut.

– Vi sender ikke alltid helikoptret ut på de riktige oppdragene. Og noen ganger brukes helikoptrene unødig, noe som er dårlig ressursbruk, forklarer Samdal.

I dag finnes det ingen klart definerte utkallskriterier eller retningslinjer for bruk av ambulansehelikopter, verken i Norge eller internasjonalt. Det er de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) som besvarer nødnummer 113 og som koordinerer ambulanser og luftambulanser. Mellom de ulike regionene og de ulike AMK-sentralene er det ulik praksis for bruk av ambulansehelikopter.

– Luftambulanse er en begrenset ressurs. Hovedmålet med mitt prosjekt er å bidra til å spisse presisjonen for utkallskriteriene for traumatiserte pasienter og dermed bidra til å optimalisere fremtidig bruk av ambulansehelikoptre, sier Samdal.

Han forklarer at upresise utkallskriterier i verste fall fører til at pasienter som burde hatt hjelp av luftambulansen ikke får det. Men unødige utrykninger er heller ikke bra. Et helikopter ute på oppdrag vil være utilgjengelig for en annen, mer alvorlig skadet pasient. Samdal påpeker at unødvendige helikopteroppdrag også bidrar til å utsette personell og pasienter for unødig risiko.

Arbeidstittelen på doktorgradsavhandlingen er ”Presis bruk av ambulansehelikoptre ved traumer”.

I løpet av 15 måneder skal Martin Samdal  lage oversikt over alle utkall og hvilke kriterier som ble brukt i Helse Sør-Øst for å kalle ut helikopter til traumepasienter. I denne regionen har Norsk Luftambulanse baser i Arendal og Ål, på Lørenskog og Dombås. I tillegg tar 330-skvadronen på Rygge også luftambulanseoppdrag med redningshelikopter.

Et godt register over traumepasienter er en forutsetning for å gjøre solid forskning og finne svar på spørsmålet Samdal stiller: Hvor presise er utkallskriteriene for luftambulansen ved traumer? Samdal vil bruke informasjon fra Oslo Universitetssykehus Ullevål  samt lokale traumeregistre fra utvalgte sykehus i Helse Sør-Øst med traumefunksjon, for å finne ut hvor nødvendige utrykningene var for pasientene som mottok hjelp fra luftambulansen.

– Vi begrenser oss i utgangspunktet til Helse Sør-Øst, og der de fleste traumepasienter blir levert til Ullevål sykehus. Vi skal se på oppdragene og gjøre en nyttevurdering opp mot data fra traumeregistrene, sier Martin Samdal.

Relaterte saker: