Skip to main content
Infarktambulansen kjører på veiene ved Arendal. FOTO: THOMAS KLEIVEN

Denne spesielle ambulansen kan bli viktig ved hjerteinfarkt

Publisert: 27.06.2018 – Sist oppdatert: 30.09.2021

Hvert minutt teller hvis du får hjerteinfarkt. Med infarktambulansen vil vi flytte sykehuset ut og se om vi kan finne infarkt tidligere, slik at pasientene kan sendes rett til riktig behandling.

– Dette er en stor pasientgruppe hvor det ikke har skjedd noe utvikling i ambulansene siden «EKG-revolusjonen» på 90-tallet. Vi burde klare å finne og tilby behandling tidlig til langt flere infarktpasienter enn vi gjør i dag, sier Lars Jacobsen.

Han er luftambulanselege ved Sørlandet sykehus og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

13 000 nordmenn får infarkt

Hvert år får 13 000 nordmenn hjerteinfarkt. Infarkt er en av de vanligste dødsårsakene i Norge, og i 2016 døde 2306 personer av akutt hjerteinfarkt. Mange pasienter som overlever får redusert funksjonsevne etter et infarkt.

De fleste som får hjerteinfarkt er fra 60 år og oppover, men det rammer også mennesker ned i 40- og 50-årene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stipendiat Lars Jacobsen foran infarktambulansen. FOTO: THOMAS KLEIVEN
Stipendiat Lars Jacobsen foran infarktambulansen. FOTO: THOMAS KLEIVEN

Når hjerteinfarktet setter inn teller hvert minutt, for å gi behandling som kan hindre varig skade på hjertet. De tette blodårene må åpnes så raskt som mulig for å unngå at hjertemuskelen skal dø. De alvorligste tilfellene må behandles innen 90 minutter.

Sykehuset ut til pasienten

En stor del av infarktene er imidlertid vanskelig å oppdage tidlig: De vises ikke på hjerteprøven EKG, og kan bare påvises ved hjelp av ultralyd, blodprøver og røntgenundersøkelse.

Nå skal vi ta noe av dette utstyret med ut fra sykehuset og inn i ambulansen. I et unikt forskningsprosjekt vil Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Sørlandet sykehus undersøke om ambulansepersonell ved hjelp av ultralyd og blodprøver (i tillegg til EKG) kan finne disse infarktene og stille riktig diagnose allerede i ambulansen, slik at pasientene kan sendes raskest mulig til riktig behandling: PCI, som kort forklart er utblokking av tette blodårer. PCI utblokking utføres ved universitetssykehusene og Sørlandet sykehus, avdeling Arendal.

En telemedisinsk løsning som gjør at tolkbare ultralydbilder kan tas i ambulansen og overføres direkte til sykehus er spesialutviklet for dette forskningsprosjektet, i samarbeid med GE Healthcare og med støtte fra Helse Sør-Øst.

– Vi mener at vi kan sette diagnosen i løpet av 15 minutter i infarktambulansen, og dette gjør at vi kan reise direkte til riktig sykehus med pasienten, sier Jacobsen, som tar sin doktorgrad i dette arbeidet.

Frisk eller ufør

Det er nemlig vanlig å dele infarkt i to typer: Infarkt som er synlige på den såkalte EKG-undersøkelsen, og infarktene som ikke vises på EKG.

– Det er altså den siste typen infarkt infarktambulansen skal finne. Disse pasientene må få rask undersøkelse og behandling på PCI-sykehus. I dag er det mange infarktpasienter som først sendes til sykehus der de ikke har PCI, og dermed går viktig tid tapt, sier Jacobsen.

– Så langt ser det veldig lovende ut i dette forskningsprosjektet. Vi har hatt flere tilfeller der pasienter har kommet raskere til behandling med PCI fordi vi har avdekket infarktet i ambulansen vår med enten ultralyd, blodprøver eller en kombinasjon av disse. For pasienten betyr det at skaden ved infarktet kan bli mye mindre. Om infarktet oppdages og behandles tidlig nok kan pasienten få et hjerte som er nesten like bra som før infarktet. Og motsatt; hvis pasienten kommer sent til behandling kan hjertet ha fått en uopprettelig skade. Dette har stor betydning for livskvaliteten, og i ytterste konsekvens kan det bety forskjellen på å komme seg tilbake til jobb eller bli ufør, sier legen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ambulansearbeiderne Inger Lene Grostøl (t.v.) og Elisabeth Halland i infarktambulansen
Ambulansearbeiderne Inger Lene Grostøl (t.v.) og Elisabeth Halland i infarktambulansen. Til venstre på bildet er ultralydmaskinen, i den røde kofferten troponinmåleren. FOTO: THOMAS KLEIVEN

Eneste i verden

Infarktambulansen er den første i Norge, og er sannsynligvis den eneste i sitt slag i verden. Den er stasjonert ved Sørlandet sykehus, avdeling Kristiansand. Seks ambulansearbeidere er spesialtrent til å ta blodprøver og måle troponinnivåret i blodet med et håndholdt apparat, og ta ultralydbilder som med en gang blir tilgjengelig for hjertelegen inne på sykehuset.

Det er tre såkalte markører brukes for å finne ut om en pasient har hjerteinfarkt:

Mens infarktambulansen har både EKG, ultralyd og troponinmåler, er det kun EKG-apparat i vanlige ambulanser.

Sparer viktig tid

Infarktambulansen rullet ut på veiene på Sørlandet 30. oktober i fjor, og så langt har rundt 70 pasienter blitt med i studien.

– Vi sparer tid ved å stille diagnosen tidlig. Og vi sparer ressurser, ved at vi får de riktige pasientene til PCI-senteret. Pasientene som ikke får utslag kan i stedet bli tatt hånd om av kommunehelsetjenesten eller lokalsykehuset, sier Jacobsen.