Skip to main content

Klinisk toksikologi, prehospital akuttmedisin, intensivmedisin

Fridtjof Heyerdahl er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder ved forskningsklyngen vår i Lørenskog.

Fridtjof Heyerdahl

Fridtjof Heyerdahl

Seniorforsker

fridtjof.heyerdahl@norskluftambulanse.no

Heyerdahl er overlege i anestesiologi ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Her jobber han som lege på helikopteret, og har tidligere arbeidet ved andre avdelinger.  Han er forsker ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Heyerdahl er i tillegg medisinsk bakvakt ved Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet, og er tilknyttet CBRNE-senteret, der han tidligere var overlege. CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus har akuttberedskap for behandling av personskader ved ulykker og hendelser med kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling, kjernefysisk stråling og eksplosive kjemikaler.

Også internasjonalt har Heyerdahl bred erfaring. Han er en av Norges fremste eksperter på behandling av skader etter gassangrep, og var i 2013 og 2014 i Syria og Libanon med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å trene opp FN-leger og lokale leger i hvordan man skal behandle ofre etter nervegass og andre kjemiske stridsmidler. Han er oppnevnt som klinisk ekspert for NATO og EU for å bistå ved store forgiftningshendelser. Heyerdahl har også hatt oppdrag i Nord-Korea for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Under Ebola-epidemien i 2014 jobbet Heyerdahl med å skaffe utstyr for smittetransport. Da fikk han ideen om å lage en transportkuvøse som kan frakte mennesker som er smittet av alvorlig sykdom, samtidig som den beskytter helsepersonell, slik at de kan gi pasienten nødvendig behandling. Ideen ble senere til selskapet Epiguard og utviklingen av transportbåren EpiShuttle. Denne smittevernkuvøsen tas nå i bruk i ambulanser og lege- og redningshelikoptre over hele verden.

Heyerdahls forskningsområder er prehospital akuttmedisin, intensivmedisin og klinisk toksikologi, som handler om akutte forgiftninger. Han har publisert en rekke medisinske fagartikler og rapporter, og har bidratt i medisinske fagbøker.

Her i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Fridtjof Heyerdahl seniorforsker og leder ved forskningsklyngen i Lørenskog. Her samarbeider stiftelsen, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus om forskningsprogrammer innen nyfødttransportmedisin, bruk av legemidler utenfor sykehus, avansert gjenoppliving, samt behandling og transport av koronapasienter.

Heyerdahl er hovedveileder for stipendiat Randi Simensen, som forsker på smertebehandling i ambulanse. Han er også hovedveileder for stipendiat Tone Solvik-Olsen, som forsker på nyfødtransporter og hvordan vi i luftambulansen kan ta best mulig hånd om nyfødte og for tidlig fødte barn som trenger behandling av spesialister på nyfødtintensivmedisin. Han er biveileder for Marit Bekkevold, som er stipendiat på samme prosjekt. Han er i tillegg biveileder for stipendiatene Helge Eiding og Lars Jacobsen.

Fridtjof Heyerdahl er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Han disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2009 med avhandlingen Acute poisonings in Oslo. Levels of health care, clinical course and repetition pattern. I sitt doktorgradsarbeid forsket Heyerdahl på akutte forgiftninger i Oslo, og så på behandlingsnivå, klinisk forløp og repetisjonsmønster. De fleste forgiftninger er selvpåførte, enten som rusoverdoser eller som selvskade. Heyerdahl og medarbeiderne fant blant annet ut at nesten en tredel av alle pasienter med selvpåført forgiftning gjentar dette i løpet ett år. Funnene viser behovet for bedre behandling etter en forgiftning, for å hindre gjentagelser.