Skip to main content

Dette gjør du dersom noen blir tatt av et snøskred

Skulle turkameraten din bli begravd i et snøskred, er det viktig å handle riktig. Her er rådene som kan berge livet til den skredtatte.

Varsle og søke

Er du alene når noen andre blir tatt av snøskred, varsle så fort du har mulighet. Er dere flere, bør en i gruppen varsle umiddelbart. Meldingen bør inneholde hvor du er, antall antatt savnet, og om de har sender/mottaker på seg. Ved å ringe politi eller helse gjennom appen Hjelp 113 vil operatørene automatisk få opp posisjonen din og kan finne dere raskere.

Beveg deg raskt over skredområdet på leting etter personer eller gjenstander som forteller hvor savnede ligger. Bruk sender/mottaker om du har det. Hvis du ikke får inn signal på sender/mottaker i skredområdet, punktsøk med søkestangen rundt gjenstander. Er dere flere til stede, spre dere utover. Jobb raskt og effektivt, fordi man har gode muligheter til å redde den skredtatte i tidlig fase. Merk deg punktet hvor personen forsvant og merk av stedet hvis det er mulig.

Tid er en viktig faktor dersom noen blir tatt av snøskred. Bruk derfor tiden effektivt.

Utnytt ventetiden

Får du ikke utslag på sender/mottaker, og ikke ser den skredtatte i overflaten, begrens søket til området rundt funn av gjenstander. Lette ting som lue og votter flyter lengst, og personer vil da mest sannsynlig ligge høyere oppe i skredet. Let først grundig i dette området. Forsøk deretter å ta ut en fall linje og søk med søkestang. Hvis dere er flere, stå på linje. Stikk søkestangen maks to meter ned, og stikk tre hull. Ett rett foran deg, ett ut til høyre og ett ut til venstre. Beveger deg cirka 70 cm fremover og gjenta. Ved funn lar du søkestangen stå, og begynn å grave.

Ved snøskred graver man en omvendt V for å få vekk snøen.

Grav frem den skredtatte og pakk personen inn

Grav ned langs søkestangen og utvid gropen til en omvendt V for å få vekk snøen. Jobb raskt og effektivt med mål om å få hodet ut fra snøen. Snakk til den skredtatte og se om du får kontakt, og undersøk at vedkommende puster og sjekk allmenntilstand når personen er gravd ut. Dersom personen ikke puster, start hjerte- lungeredning umiddelbart.

Personen vil være utsatt for nedkjøling. Finner du pust, må du legge personen på siden og beskytte vedkommende mot kulda fra snøen. Legg noe isolerende under vedkommende, og pakk personen inn med en ekstra jakke eller liknende.

Kameratredning redder flest liv ved snøskred.

Trene på kameratredning

Kameratredning er det som redder flest liv ved snøskred. Derfor er det viktig å trene jevnlig på bruk av sender/mottaker, og å koble sammen og bruke søkestangen og på utgravning.

Lær førstehjelp gratis med Akutt-ABC

Ta det digitale kurset her!

Relaterte saker: