Skip to main content
TAS lederkurs i Moss. Redningsetatene øver.

Best sammen: Historien om TAS-kurs

På et skadested møtes politi, brannvesen og helsepersonell – tre nødetater med tre forskjellige oppgaver. I 25 år har stiftelsen kurset nødetatene i best mulig samarbeid når ulykken er ute.

Tekst: Lasse Lønnebotn / Foto: Fredrik Naumann

Publisert: 18.07.2023

To biler har frontkollidert, ulykkesstedet er uoversiktlig og skadeomfanget uklart. En politipatrulje ankommer som første nødetat. Hva nå? Hvordan skal de gjøre brann- og ambulansepersonell mest mulig forberedt når de ankommer skadestedet?

Det er essensen i Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS), kursene i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. På kursene får nødetatene teoretisk og praktisk opplæring i å løse oppgavene sammen på et skadested.

Det handler om tid

Det første TAS-kurset ble arrangert i 1998, da brann og politi trente på skadebehandling og hjerte- og lungeredning, mens helsepersonell øvde på å håndtere traumatiserte pasienter. Kurset ble avsluttet med en felles øvelse for alle enhetene.

Siden har totalt 30 000 personer i politi-, brann- og ambulansetjenesten gjennomgått totalt 950 kurs om samarbeid i akuttsituasjoner. Hovedmålet med kursene er å spare livsviktig tid for pasientene. Kursdeltakerne lærer om ledelse på skadested, hurtigfrigjøring av pasienter i bil, livreddende førstehjelp og redningsarbeid når det er mange skadde på en gang. Det handler om å få tre tunge fag til å samvirke raskt og effektivt. Fordi tid er avgjørende for pasienten, og tapt tid kan bety tap av liv og helse.

Bilder fra TAS/HELITAS-kurs i forbindelse med Ulendt i Lom 2022. Stiftelsen Norsk Luftambulanse trener med Politiet, Forsvaret, brannvesen og ambulansearbeidere i Innnlandet på å samarbeide bedre på tvers av etatene. I scenarioet finner mannskapet landingsplass på bakken før overlevering av pasient fra ambulanse til helikopter koordineres.
Her trener Stiftelsen Norsk Luftambulanse trener med Politiet, Forsvaret, brannvesen og ambulansearbeidere i Innlandet på å samarbeide bedre på tvers av etatene. I scenarioet finner mannskapet landingsplass på bakken før overlevering av pasient fra ambulanse til helikopter koordineres.

Fortsatt stort behov

Det første innsatspersonellet som ankommer et skadested, skal derfor først få rask oversikt og sende en beskjed til andre nødetater: Hva har skjedd, hvor er ulykken og hvor alvorlig er den? Nivå 1 er minst alvorlig og nivå 3 er katastrofe.

Deretter går tjenestepersonene ut av bilen og beskriver detaljene, samtidig som livreddende tiltak iverksettes. Hvor mange er skadet? Hva slags skader? Hvor kan helikopteret lande? Situasjonsrapporten fra de først ankomne gir da innsatsledere fra politi, brann og helse en felles forståelse av skadestedet, slik at de kan lage en overordnet plan for innsatsen.

Er TAS en suksess, 25 år etter oppstarten? Absolutt, ifølge Knut Styrkson, som overtok ansvaret for TAS i 2015.

– Ulykkesbeskrivelsene er mer presise og samhandlingen på skadestedet mer effektive, sier han.

Men han er rask med å presisere: Alt kan bli bedre. Evalueringsrapporten etter kvikkleireskredet på Gjerdrum i romjulen 2020 pekte også på at det var «tidvis utfordrende å skape lik situasjonsforståelse» i rednings- aksjonen.

Selv om stiftelsen i 2022 gjennomførte 55 kurs for 1400 deltakere, en all time high i TAS’ 25-årige historie, er behovet for opplæring fremdeles stort.

For kunnskap glemmes fort. Og repetisjon er all lærings mor.

Relaterte saker: