Skip to main content
TAS lederkurs i Moss

Øver på samarbeid

Publisert: 27.11.2017 – Sist oppdatert: 18.08.2023

De tror de rykker ut til en ordinær trafikkulykke, men møtes av en ruset gjerningsmann med kniv. På eTAS-kurs øver politiet, brannvesenet og ambulansen sammen. 

Tekst: Randi Buckley 
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Det er en regntung fredag på brannstasjonen i Moss. Fra tidlig om morgenen er rundt 30 deltakere fra politiet, ambulansen og brannvesenet samlet på kurs. De har løst utrykninger til småflyulykke, knivstikking og brann på en bensinstasjon. Utenfor ligger en bil på siden. Foran sitter to personer bevisstløse, og det blir raskt klart at de er kritisk skadet. I baksetet sitter en passasjer. Han er våken, tilsynelatende uskadet. Men noe skurrer.

Politiførstebetjent Hege Jelsnes er først til ulykkesstedet sammen med makkeren. De får oversikt, melder status til de andre etatene, og starter å planlegge. Jelsnes forsøker å snakke med den våkne passasjeren, men han er truende. Det virker som at han har noe å skjule, han vil ikke ut av bilen.

– Kniv! Kniv! Kniv! Hun roper til makkeren og trekker seg unna. Passasjeren veiver med en kniv, og har muligens skadet sine venner. Han er ruset. Hvordan få ut gjerningsmannen slik at de som er kritisk skadet kan få hjelp?

TAS lederkurs i Moss. Redningsetatene øver.
TAS lederkurs i Moss. Redningsetatene øver.

Samarbeider for å redde flere liv

Når det smeller, må politi, ambulanse og brann samarbeide under krevende forhold. De har ulike roller, ulike begreper, og kan ha ulik tenkemåte. Hvordan de tre ulike yrkesgruppene da greier å samarbeide og kommunisere, har direkte innvirkning på skadestedsarbeidet og pasientenes overlevelse etter ulykker.

– Her er det en person som er truende, og han står i mellom dere og to kritisk skadde. Hva sier det dere? Hvordan roe ned situasjonen og uskadeliggjøre ham? Dette scenariet handler ikke bare om en trafikkulykke. Det dreier seg om å måtte omstille seg til en helt annen situasjon enn den man er forberedt på, forklarer instruktør Mattis Hamborg. Han utfordrer deltagerne og tvinger frem refleksjon rundt egne valg, tilnærming, sikkerhet, roller og kommunikasjon.

– Vi i nødetatene rykker ut til mange oppdrag sammen, men innfallsvinkel, tilnærming og fokus er ulik. Det er viktig at vi greier å samarbeide og spille hverandre gode, og derfor er dette kurset veldig lærerikt. Vi får frisket opp kunnskaper og satt det ut i praksis, sier Jelsnes.

– Det er viktig å utfylle hverandre og ha forståelse for hverandres roller. Det er ikke alltid enighet om løsningene. I dag har jeg blitt mye mer bevisst på tydelighet. Å bruke tid på å forklare hvordan man tenker, evaluere og diskutere etter øvelsen er utrolig verdifullt. Selv om vi er gode på å øve sammen her i Moss, er dette noe vi ikke kan gjøre nok. Alle kan ta med seg læring fra dette kurset, sier ambulansearbeider Tove Spydevold.

eTAS-kurs rulles ut digitalt

De praktiske øvelsene tilpasses kommunens behov basert på deres risiko- og sårbarhetsanalyser: Har kommunen for eksempel mange tunneler, vil øvelsene ha elementer fra utfordringer knyttet til dette. Er jordskred en utfordring, kan dette tas med i øvelsessammenheng. Brannmester Lars Mikalsen i Moss brannvesen ønsker å bruke erfaringene fra kurset i det daglige arbeidet ved brannstasjonen.

– For oss er det viktig å bruke det vi lærer konsekvent og spre kunnskapen internt. Da blir vi alle flinkere til å samarbeide, noe som er svært viktig, sier han.

Nå rulles eTAS ut som kurskonsept, slik at enda flere redningsarbeidere kan dra nytte av tverretatlig samarbeid. E-læringsmodulene vil ligge fritt tilgjengelig, og alle som ønsker kan ta kurset.

– Dette er et ønsket konsept fra etatene som vi utvikler og leverer. Det er ingen andre som gjør dette for dem. Vi ser at etatene er gode hver for seg, men når de kommer sammen, er det utfordringer å ta tak i, forklarer Knut Styrkson, som er ansvarlig for kurset som har fått navnet eTAS.

Samtidig ønsker han å bruke dokumentasjon og datainnsamling fra kursene som grunnlag for forskning og evaluering.

– Det er viktig å vite og vise at det vi driver med har effekt. Vi kan ikke bruke innsamlede midler på noe som ikke fungerer, slår han fast.