Skip to main content
Bilde fra HELITAS-øvelse i Lom, hvor ambulanse, brannvesen, politi og legehelikopter trente på samhandling.

HeliTAS: Samarbeider på tvers av etatene med helikopter

Et nytt treningsprogram samler nødetatene for øving med helikopter. Det skal optimalisere samarbeidet mellom luftressurser og bakkemannskaper.

Tekst og foto: Marius Svaleng Andresen

Publisert: 22.08.2023

Et rødt helikopter flyr mellom de høstmelerte fjellene i Lom. På bakken er veien sperret av, og en politikonstabel vinker med armene høyt over hodet. I den ene enden sikrer ambulansepersonell veien, og brannvesenet gjør det samme i den andre. Blålys blinker.

Portrett av Mattis Hamborg
Mattis Hamborg er innsatsleder i politiet og TAS-instruktør

– Mottakelsen er kjempegod.

Det sier Mattis Hamborg. Han beskriver treningen som skjer i bakgrunnen, hvor nødetatene for øyeblikket øver på å geleide et legehelikopter til bakken. Løv fyker i alle retninger idet ambulansepersonell overleverer en pasient til legehelikopteret.

Treningsprogrammet kalles HeliTAS på fagspråket. TAS står for tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid, og som navnet hinter til er HeliTAS et tilsvarende treningsopplegg med helikopter.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse står bak konseptet, som lar nødetatene trene sammen og øve på samkoordinering av scenarioer som ofte skjer i virkeligheten.

Optimaliserer samarbeidet

I dag er Forsvaret, politiet, brannvesenet og ambulansearbeidere representert for å øve med stiftelsens utviklingshelikopter. For hvordan kommuniserer man på tvers av nødetater som gjerne har hvert sitt språk, og hvordan hjelper man et helikopter å lande på riktig plass?

Politikonstabel tar ned et legehelikopter på en avsperret vei

– Det vi bruker dagen på i dag, er å optimalisere samarbeidet mellom luftressurser og bakkemannskaper. Dette bidrar til at vi tjener tid hele veien, og at pasienten kommer enda raskere til sykehuset, forteller Hamborg.

Nøkkelen til rask pasienttransport

Skal du hjelpe noen med å flytte, er det en fordel at de har pakket først. På samme måte fraktes pasienten raskere til sykehus dersom den er klargjort bedre på bakken. Da er etablerte rolleforståelser og tydelige forventningsavklaringer vesentlig.
 
Mens helikopteret står på bakken, rullerer deltakerne på å snakke med henholdsvis pilot, redningsmann og lege. For det er ikke bare praktiske oppgaver som optimaliserer samarbeidet, nøkkelen er også god kommunikasjon. Derfor tilrettelegger kurset også for å danne et felles språk og definere gjensidige behov.
 
– Mindre tid brukt på skadestedet gir økt overlevelse for pasientene. Kommuniseres det ikke godt nok, går tiden veldig fort, og dette er pasientens tid, sier Knut Styrkson.
 
Han er fagutvikler for TAS-kursene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Stiftelsen har holdt TAS-kurs i 25 år, men det er først når HeliTAS nå piloteres at helikopteret tas med inn i kursingen.
 
– Våre operative opplever ofte at det er stor variasjon rundt i landet på hvordan de blir tatt imot når de kommer luftveien. Noen steder er de kjempeflinke til å tilrettelegge og finne landingsplass, andre steder er de overlatt til seg selv, forteller han.

Lærerikt

HeliTAS-kurs i Lom med politiet, forsvaret, ambulansepersonell og brannvesenet.
Her overleveres en pasient fra ambulansen til legehelikopteret.

Tilbakemeldinger fra helikoptercrew, innsatspersonell fra nødetatene og redningstjenestene er årsaken til at HeliTAS-konseptet nå testes ut. Man ser at det kreves mer trening og øving i aksjoner hvor luftressurser er involvert.
 
– Det er ikke så ofte vi har helikopteret med. Å trene med et helikopter er helt unikt, og det er det som er tilbakemeldingen både fra crewet og innsatspersonellet som er med, meddeler Hamborg.
 
Blant de som setter pris på muligheten til å gjennomføre et slikt kurs er Laila Jøingsli, ambulansearbeider i Vågå.

Nødetatene koordinerer overlevering av pasient

– Å ha et slikt kurs er fryktelig lærerikt. Jeg vet lite om hva de i helikopteret ønsker av kommunikasjon og hvordan de jobber, så å kunne trene sammen med de er kjempeviktig. Jeg skulle gjerne ønske at enda flere kunne fått være med, sier Jøingsli idet etatene i bakgrunnen bærer en båre med en fiktiv pasient inn i helikopteret.
 
Å tette nettopp disse kunnskapshullene er målet med opplæringen. Og helikopter til tross mener fagutvikler Styrkson er det viktigste er at nødetatene kan møtes fysisk.
 
– Alle trenger å møtes, diskutere, prate sammen og bli kjent. Å vite hva man skal kommunisere på vei til ulykkessted, hva man skal kommunisere på skadestedet, det er selve essensen av TAS. Det å etablere en arena hvor folk møtes gjør at denne kommunikasjonen går lettere, det er hensikten med kursene.

HeliTAS-crew på Ulendt

Relaterte saker