Skip to main content
Debrief etter øvelse, redningsmannskaper fra ulike yrkesgrupper står i sirkel foran brannbil.

Trener for å være gode sammen når det gjelder

I over 20 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangert kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid for redningspersonell i Norge. – Helt avgjørende når det skjer ulykker, sier brannsjefen i Meldal.

Foto: Thomas T. Kleiven

I fjor vår var turen igjen kommet til den lille kommunen i Sør-Trøndelag. Da var ansatte fra brannvesen, politi, ambulansetjenesten og kommunelegen samlet på kurs, og de fikk bryne seg på bordøvelser med caser inne på rådhuset i Meldal, og på praktiske øvelser utendørs. Utforkjøring med personbil og pasient med hypotermi var blant scenariene deltagerne skulle håndtere.

– At vi har slike kurs er helt avgjørende for at vi skal kunne være mest mulig effektive og kommunisere best mulig på skadestedet når det skjer ulykker. Det er veldig sjelden vi får sjansen til å øve sammen på denne måten, sier Ove Smedplass, brannsjef og beredskapssjef i Meldal kommune.

Ulike roller ute på skadestedet

Når det smeller må nødetatene, altså politi, ambulanse og brann, samarbeide under krevende forhold ute på skadestedet. De har ulike roller, ulike begreper, og kan ha ulik tenkemåte. Hvordan de tre ulike yrkesgruppene da klarer å samarbeide og kommunisere, har direkte påvirkning på skadestedsarbeidet og pasientenes overlevelse etter ulykker.

I over 20 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangert det vi kaller TAS-kurs (Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid) for redningspersonell i Norge, og siden 1998 har rundt 25.000 deltatt på kursene.

Hovedmålet med kursene er å spare livsviktig tid for pasientene, og kursene tar blant annet for seg ledelse på skadested, hurtigfrigjøring av pasienter i bil, livreddende førstehjelp, kunnskap om redningsarbeid med større kjøretøy og store hendelser med mange skadde.

Knut Styrkson står i profiljakke ved veikryss
Fagutvikler Knut Styrkson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Erland Kroken

– Dette er et ønsket konsept fra etatene, som vi i stiftelsen utvikler og leverer. Det er ingen andre som gjør dette for dem. Etatene er gode hver for seg, men når de kommer sammen kan det være utfordringer å ta tak i, forklarer fagutvikler Knut Styrkson, som er kursansvarlig.

Nye nettkurs gir mer tid til praktisk trening

Nå kommer kursene i ny drakt, med kurskonseptet eTAS, slik at enda flere redningsarbeidere kan dra nytte av tverretatlig samarbeid. Det som før var kurs over to dager, og dermed ressurskrevende for etatene, er nå gjort om til en e-læringsdel – en teoridel deltakerne gjennomfører på nett på forhånd – og én øvingsdag hvor etatene øver sammen. Dermed får deltakerne mer tid til praktisk trening, og dobbelt så mange kan ta kurset. Kurset rettes mot dem som har eller skal ha en lederrolle på skadestedet.

– I et brannkorps som vårt vil det alltid være noen med lang erfaring, og noen som er ferske. Da er det fint at de som er nye får være med her og se hva det går ut på å være utrykningsleder, og ikke minst lære om samhandling med andre nødetater på skadestedet, sier brannsjef Ove Smedplass.