Skip to main content
Markering av at TAS (Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid) ble 25 år i 2023. Arrangementet ble avholdt for publikum i Hønefoss i oktober. Politi, brann og helse i aksjon.

TAS 25 år: Feiret med et smell

Nødetatene samlet seg for å markere 25 års samarbeid.

Tekst og foto: Marius Svaleng Andresen

Publisert: 24.10.2023

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har avholdt kurs nærmere 1000 ganger for politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten siden oppstarten i 1998. I oktober ble 25-årsjubileet markert i Hønefoss. Prosjektet kalles TAS, og står for Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid.  

Markering av at TAS (Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid) ble 25 år i 2023. Arrangementet ble avholdt for publikum i Hønefoss i oktober. Her droppes en bil fra 30 meter.
Markering av at TAS (Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid) ble 25 år i 2023. Arrangementet ble avholdt for publikum i Hønefoss i oktober. Her droppes en bil fra 30 meter.

Feiringen startet bokstavelig talt med et brak idet en bil ble sluppet rett ned i asfalten fra nærmere 30 meters høyde. Dette demonstrerte konsekvensene av en bilulykke i 80 km/t. 

Så snart støvet hadde lagt seg, demonstrerte nødetatene hvordan de sømløst jobber for å redde ut en person fra et bilvrak; kutting, skjæring og bæring er blant det som skal til for å få den skadde til sykehus. 

Ryggraden i samfunnet

Stiftelsen Norsk Luftambulanses røde utviklingshelikopter var også til stede, og skapte bølger da en pasient ble loset trygt i havn i Movald-elva. Og det er nettopp pasientene som er de største vinnerne når TAS-kurs arrangeres, ifølge statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans-Petter Aasen (Sp): 

– Samarbeidet mellom nødetatene er ryggraden i samfunnets sikkerhet og beredskap. De bidrar til å redde liv og redusere lidelse. Det sikrer at vi kan håndtere alt fra naturkatastrofer til alvorlige ulykker og kriminelle hendelser med en koordinert, samordnet tilnærming. 

Politiet på TAS 25-markering i Hønefoss. Her bidrar de til å redde en skadet person fra en bilkrasj.

Med TAS-kurs lærer nødetatene samhandling på tvers av sektorene. Dette sparer livsviktig tid, og kommer pasienten til gode. Stiftelsen Norsk Luftambulanse står bak disse kursene.

Sparer liv og helse

Ansvarlig for TAS-kursene i stiftelsen er fagutvikler Knut Styrkson. Han forteller at TAS-kursene har til hensikt å danne et felles språk for nødetatene. Dette sikrer raskere respons, bedre ressursutnyttelse og høyere omsorgsstandard for pasientene. I 25 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanses givere finansiert dette tiltaket for å spare tid, liv og helse ved ulykker.  

– I løpet av disse 25 årene har Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidratt til å definere hva samfunnsansvar betyr. Det er en påminnelse om at ideelle mål kan nås gjennom målrettet innsats og samarbeid, sier Hans-Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet.  

TAS 25 år. Her trekkes et sammenklemt bilvrak fra hverandre for å frigjøre pasient.
Brann- og redning trekker et fastspent bilvrak fra hverandre for å komme trygt fram til pasienten i et illustrert bilkrasj.
Vannredning ved TAS-øvelse for å markere kursenes 25-årsjubileum i Hønefoss. Utviklingshelikopteret flyr i bakgrunnen.
Helikoptermannskapene har lokalisert den skadde pasienten, og bringes i land ved hjelp av båt.
Ambulansearbeidere frakter pasient til ambulanse under TAS 25-markering i Hønefoss.
Ambulansearbeidere frakter pasient til ambulanse under TAS 25-markering i Hønefoss.
HeliTAS-kurs i Lom.

Støtt vårt arbeid for kompetanseheving

Relaterte saker: