Skip to main content

Treningsleir for luftambulansen

Hvert år drilles mannskapene i ferdigheter og samarbeid for å være best mulig rustet for møtet med akutt, alvorlig skadde og syke.

Mannskapets samarbeid, seg imellom og med andre nødetater, er avgjørende for
akutt syke og hardt skadde. Den årlige treningsleiren arrangeres for å styrke samarbeidet og sikre høy kvalitet og sikkerhet for pasienter og crew.

Her får de også trene uforstyrret av utrykningsalarmer og mer enn det som er de formelle kravene i operatørkontrakten med staten.

Treningsleirer fra de siste årene:

Bidra til mer trening og samhandling