Skip to main content
Fire feltververe går sammen opp veien

Har du møtt en av våre feltververe?

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber alltid med å skaffe midler til vårt viktige arbeid. Derfor går våre representanter fra dør til dør i hele Norge for å fortelle om arbeidet vårt og signere opp nye støttemedlemmer.

Alle våre ververe skal uoppfordret vise et identifikasjonskort med navn og bilde av seg selv. De vil bære plagg med vår logo på slik at det kommer tydelig fram at de jobber for Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Portrett av feltverver med nettbrett og profiltøy utendørs.

Du kan trygt støtte vårt arbeid

Dersom du velger å støtte oss, vil ververen sette opp en avtalegiro med fast månedlig trekk. Denne avtalen vil være aktiv helt til du selv avslutter den. Ververen vil be om kontonummer, navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer for å kunne sette opp avtalen. All denne informasjonen kan du trygt oppgi. Våre ververe vil ikke be om kontanter, og av sikkerhetshensyn vil de ikke ta imot noen heller.

Inntektene fra dette arbeidet gjør de mulig å drive forskning og utvikling for en stadig bedre luftambulansetjeneste i Norge. Slik kan flere alvorlig skadde eller akutt syke få en raskere og bedre behandling der de er. I Norge skal ingen miste livet grunnet sen eller mangelfull medisinsk behandling. Vår forskning og utvikling bidrar til å redde liv.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med giverservice på telefon 64 90 43 00.