Skip to main content
Fire feltververe går sammen opp veien

Har du møtt en av våre feltververe?

Stiftelsen Norsk Luftambulanses feltververe går fra dør til dør i hele Norge for å fortelle om det viktige arbeidet vårt og rekruttere nye støttemedlemmer.

En feltverver er en person ansatt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og deres jobb er å gå dør til dør i ulike nabolag i hele landet for å fortelle om vårt arbeid. Deretter kan du velge om du ønsker å støtte oss eller ikke.

Alle våre feltververe skal uoppfordret vise et identifikasjonskort med navn og bilde av seg selv. De vil bære plagg med vår logo slik at det kommer tydelig fram at de jobber for Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Portrett av feltverver med nettbrett og profiltøy utendørs.

Du kan trygt støtte vårt arbeid

Dersom du velger å støtte oss, vil feltververen sette opp en avtalegiro med fast månedlig trekk. Denne avtalen vil være aktiv helt til du selv avslutter den. Ververen vil be om kontonummer, navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer for å kunne sette opp avtalen.

All denne informasjonen kan du trygt oppgi. Våre ververe vil ikke be om kontanter, og av sikkerhetshensyn vil de ikke ta imot noen heller.

Inntektene fra dette arbeidet gjør det mulig å drive forskning og utvikling for en stadig bedre luftambulansetjeneste i Norge, og slik kan flere alvorlig skadde eller akutt syke få en raskere og bedre behandling der de er. I Norge skal ingen miste livet grunnet sen eller mangelfull medisinsk behandling. Vår forskning og utvikling bidrar til å redde liv.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med giverservice på telefon 64 90 43 00.