Skip to main content
Pilot Erik Normann og luftambulansens utviklingshelikopter fotografert på en fjelltopp mellom Majavatn og Brønnøysund.

Ledige stillinger i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en av landets største ideelle organisasjoner. Vi jobber for å redde liv og begrense følgene av akutt sykdom og alvorlig skade. Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver Europas største forskningsmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus, og utvikler avansert livreddende behandling til bruk ute hos pasientene. Arbeidet vårt finansieres av innsamlede midler. Ledige stillinger blir lagt ut på denne siden og annonsert i relevante kanaler.


Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber vi med undervisning og fagutvikling innenfor hele redningskjeden i Norge. Vi har Europas største forskningsavdeling innen akuttmedisin med 30 doktorgradsstipendiater. Samtidig jobber vi med å samle inn penger til videreutvikling av luftambulansetjenesten i Norge og holde kontakt med våre støttemedlemmer og støttebedrifter. I stiftelsen jobber det både leger, sykepleiere, IT-folk, kommunikasjonsrådgivere, markedsførere, økonomer, pedagoger, mange dyktige ledere og andre med ulike administrative oppgaver.

I datterselskapet Norsk Luftambulanse Helikopter stiller vi og norske myndigheter helt spesielle kompetansekrav til våre piloter, redningsmenn og leger. Vi har også en teknisk avdeling som er en attraktiv arbeidsplass for ingeniører og teknikere.

I datterselskapet Norsk Luftambulanse Teknologi har vi to virksomhetsområder som tilbyr løsninger til luftambulansetjenesten: Eie og drive eiendom tilknyttet Stiftelsen Norsk Luftambulanses formålsaktivitet, samt tilby produkter, systemer og tjenester til nasjonal og internasjonal luftambulansetjeneste.

Vi har satt en høy standard for luftambulansetjenesten i Norge – og vi jobber kontinuerlig med å gjøre tjenesten enda bedre.

Ledige stillinger:

Seksjonsleder innhold

Se alle ledige stillinger på CVideo

Pilot in helikopter

Bli helikopterflyger? Norsk Luftambulanse Helikopter har ingen ledige flygerstillinger akkurat nå.

Redningsmann underhengende i helikopter

Bli redningsmann? Norsk Luftambulanse Helikopter har ingen ledige stillinger for redningsmenn akkurat nå.