Stiftelsen Norsk luftambulanse

Jobb hos oss

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en av landets største ideelle organisasjoner. Vi jobber for å redde liv og begrense følgene av akutt sykdom og alvorlig skade. Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver Europas største forskningsmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus, og utvikler avansert livreddende behandling til bruk ute hos pasientene. Arbeidet vårt finansieres av innsamlede midler.

Ledige stillinger blir lagt ut på denne siden, og annonsert i relevante kanaler.

I Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber vi med undervisning og fagutvikling innenfor hele redningskjeden i Norge. Vi har Europas største forskningsavdeling innen akuttmedisin med over 20 doktorgradsstipendiater. I tillegg jobber vi med å samle inn penger til videreutvikling av luftambulansetjenesten i Norge og holde kontakt med våre givere, støttemedlemmer og støttebedrifter. I stiftelsen jobber det både leger, sykepleiere, IT-folk, kommunikasjonsrådgivere, markedsførere, økonomer, pedagoger, mange dyktige ledere og andre med ulike administrative oppgaver.

I datterselskapet Norsk Luftambulanse AS stiller vi og norske myndigheter helt spesielle kompetansekrav til våre piloter, redningsmenn og leger. Vi har også en teknisk avdeling som er en attraktiv arbeidsplass for ingeniører og teknikere.

I datterselskapet NLA Solutions AS har vi to virksomhetsområder som tilbyr løsninger til luftambulansetjenesten: Eie og drive eiendom tilknyttet Stiftelsen Norsk Luftambulanses formålsaktivitet, samt tilby produkter, systemer og tjenester til nasjonal og internasjonal luftambulansetjeneste. Selskapets virksomhet er under oppbygging, og organisasjonen vil ved utløpet av 2017 omfatte 10 – 15 medarbeidere på hel- eller deltid.

Vi har satt en høy standard for luftambulansetjenesten i Norge – og vi jobber kontinuerlig med å gjøre tjenesten enda bedre.