Skip to main content

Årsberetninger for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I Stiftelsen Norsk Luftambulanses årsberetninger kan du sette deg inn i hva vi jobber med og hvordan utviklingen har vært

Vi forsker på og utvikler akuttmedisin utenfor sykehus. Arbeidet er finansiert av våre givere, og fokuserer på å spare liv og helse for akutt syke og skadde i Norge. For disse er minutter avgjørende, og vi jobber for at de skal møtes med den raskeste og beste hjelpen der de er. Vår forskning, utvikling og kompetanseheving bidrar til å styrke luftambulansetjenesten i Norge.

Alt vi gjør, gjør vi for å redde flere liv og begrense følgene av akutt, alvorlig sykdom og skade. Stiftelsen Norsk Luftambulanse leder an utviklingen for at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus, og at hele redningskjeden støtter opp under dette.

Light on skid utføres med utviklingshelikopteret
Light on skid utføres med utviklingshelikopteret

Dette fikk vi til i 2023

Våre støttespillere og støttebedrifter er livreddere. Hvert år gir de flere hundre millioner for at akutt syke og skadde mennesker i vårt langstrakte land skal få en stadig bedre luftambulansetjeneste.

Deres støtte fører til konkrete forbedringer som redder liv og helse – ikke bare for dem selv og sine kjære, men for folk de ikke kjenner.

Her kan du lese noe av det vi har fått til!

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Revisors beretning 2023

Redegjørelse for åpenhetsloven 2023

Redegjørelse for åpenhetsloven 2023

Redegjørelse for SNLAs aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven 2023

Tidligere årsrapporter

Redegjørelse for åpenhetsloven 2022

Redegjørelse for åpenhetsloven 2022

Årsrapport 2022

Revisors beretning 2022

Årsrapport 2021

Årsregnskap og -beretning 2021

Årsrapport 2020

Årsregnskap og -beretning 2020

Årsrapport 2019

Årsregnskap og -beretning 2019

Årsrapport 2018

Årsregnskap og -beretning 2018

Årsrapport 2017

Årsregnskap og -beretning 2017

Årsrapport 2016

Årsregnskap og -beretning 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010