Stiftelsen Norsk luftambulanse

Årsrapporter for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Alt Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør, gjør vi for å redde flere liv og begrense følgene av akutt, alvorlig sykdom og skade. Vi leder an utviklingen for at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus, og at hele redningskjeden støtter opp under dette.

Mannskapet i vårt datterselskap Norsk Luftambulanse AS hjelper pasienter hver eneste dag. Vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse redder liv og livskvalitet gjennom å forske på og utvikle bedre og mer tilgjengelig behandling for akutt skadde og syke mennesker. De løsningene vi mener er best for pasientene presenterer vi for politikerne som igjen bestemmer hva som skal inn i norsk helsevesen.

Målet vårt er alltid det samme; å flytte avansert, livreddende behandling ut til pasienten gjennom forskning, utvikling og politisk pådriverarbeid. Vi skal være først ute og lengst fremme for pasienten.

Dette kan du lese mer om i våre årsrapporter.