Skip to main content

Årsrapporter for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vår forskning og utvikling redder liv!

Vi forsker på og utvikler akuttmedisin utenfor sykehus. Arbeidet er finansiert av våre givere, og fokuserer på å spare liv og helse for akutt syke og skadde i Norge. For dem er minutter avgjørende, og vi jobber for at de skal møtes med den raskeste og beste hjelpen der de er.

Alt vi gjør, gjør vi for å redde flere liv og begrense følgene av akutt, alvorlig sykdom og skade. Stiftelsen Norsk Luftambulanse leder an utviklingen for at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus, og at hele redningskjeden støtter opp under dette.

Du finner resultatene av arbeidet i våre årsrapporter.


Utviklingshelikopteret i luften
Årsrapport 2021

Utviklingshelikopteret

Vårt eget legehelikopter, utviklingshelikopteret, brukes til giverfinansiert forskning, utvikling og trening for å løfte luftambulansetjenesten i Norge til nye høyder. Tidligere har vi vært avhengige av tilgang på legehelikoptre som allerede inngår i luftambulansetjenesten for å gjennomføre dette arbeidet.

Forsker på laboratoriet
Årsrapport 2021

Forskning

Med 31 doktorgradsstipendiater og 19 andre forskere er Stiftelsen Norsk Luftambulanse et av Europas største forskningsmiljøer på akuttmedisin utenfor sykehus. Vi forsker på hvordan flere liv og mer livskvalitet kan reddes for pasienter som rammes av ulykker eller blir akutt syke utenfor sykehus.

Redningsmann signaliserer til et helikopter i snølandskap
Årsrapport 2021

Innovasjon og beredskap

Et tett samarbeid med luftambulansemannskapene er en forutsetning for vårt arbeid med å utvikle luftambulansetjenesten. Legene, redningsmennene og pilotene vet hvor skoen trykker, hva som kan bli bedre for pasientene og hva som i verste fall hindrer at hjelpen kommer frem i tide.

Sikring i fjellvegg
Årsrapport 2021

Utdanning og implementering

Når et menneske blir akutt sykt eller skadet utenfor sykehus, er det avgjørende at de første som møter dem – akutthjelpere,  ambulanse­arbeidere, luftambulansemannskap og andre nødetater – jobber effektivt og koordinert. Derfor jobber vi med å styrke kjeden av aktører som redder liv.

Erna Solberg snakker med medisinsk fagpersonell
Årsrapport 2021

Samfunns- og myndighetskontakt

Norge har en god luftambulansetjeneste, men sykdomsbildet i befolkningen endrer seg stadig. Teknologiske og medisinske nyvinninger sørger for at vi kan ta i bruk ny avansert behandling utenfor sykehusene. Dagens luftambulanse­tjeneste bør ikke være standarden for morgendagens, og derfor jobber vi kontinuerlig med å sette debatten om hva som er best for pasienten på dagsordenen.

Produksjon av kommunikasjon med Utviklingshelikopteret i bakgrunnen
Årsrapport 2021

Kommunikasjon

Støtte og gjennomslagskraft er avgjørende for at vi kan fortsette å bidra i utviklingen av luftambulansetjenesten i Norge. For oss i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er ikke god pressedekning og mange Facebook-følgere et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de strategiske målene vi setter oss: Vår kommunikasjon setter akuttmedisinske problemstillinger på dagsorden på vegne av syke og skadde.

Feltverver for Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Årsrapport 2021

Marked

Våre støttespillere er livreddere. Hvert år gir de flere hundre millioner for at akutt syke og skadde mennesker i vårt langstrakte land skal få en stadig bedre luftambulansetjeneste. Deres støtte fører til konkrete forbedringer som redder liv og helse – ikke bare for dem selv og sine kjære, men for folk de ikke kjenner.

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsregnskap og -beretning 2021

Årsrapport 2020

Årsregnskap og -beretning 2020

Årsrapport 2019

Årsregnskap og -beretning 2019

Årsrapport 2018

Årsregnskap og -beretning 2018

Årsrapport 2017

Årsregnskap og -beretning 2017

Årsrapport 2016

Årsregnskap og -beretning 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010