Skip to main content

Redegjørelse for åpenhetsloven 2022

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, er at norske selskaper skal jobbe for sunne og gode arbeidsforhold, samt fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettigheter i sine egne leverandørgjelder.

Loven omfatter også ivaretakelse av lovkrav knyttet til Miljø, arbeidstakerrettigheter og unngåelse av korrupsjon eller smøring.

Loven sikrer også allmenhetens tilgang til informasjon om vår håndtering av negative konsekvenser av vår virksomhet.

Norsk Luftambulanse Stiftelsen følger OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for å kartlegge vår egen etterlevelse og tilstand og redegjør for lovkravene i den lovpålagte redegjørelsen. 

Redegjørelse for åpenhetsloven 2022