Skip to main content

Søvn og søvnighet

Tine Almenning Flaa

Tine Almenning Flaa

Forsker

tine.flaa@norskluftambulanse.no

Tine Almenning Flaa er forsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Tine Almenning Flaa har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Bergen. I bachelor- og mastergradsarbeidet publiserte hun artikler om spillavhengighet og smarttelefonavhengighet, og jobbet som forskningsassistent ved siden av studiene. Flaa har også sittet i to år i forskningsutvalget ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitet i Bergen. Fra 2018 til 2023 var hun stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Her er hun nå forsker, med forskningsområdene søvn, søvnighet og fatigue, døgnrytme, prestasjon, sikkerhet og skiftarbeid.

Flaa disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2023, med avhandlingen Sleep and sleepiness among shift workers in the air ambulance service. Hun har sett på hvordan skiftarbeid påvirker søvn og søvnighet hos de som jobber i luftambulansen. Hennes forskning viser at dagens skiftordning gir nok søvn for piloter og redningsmenn i luftambulansetjenesten, både i vaktuken og i uken de ikke er på vakt. I doktorgradsarbeidet gjennomførte Universitetet i Bergen en datainnsamling der til sammen 60 redningsmenn og piloter deltok. Hos disse ble søvn målt med søvndagbok og med aktigraf som målte bevegelse og søvn. I tillegg ble søvnighet målt med våkenhetsdagbok og reaksjonstidstester. Flaa gjennomførte tre studier, og funnene viser at dagens skiftordning er passende til yrkesgruppen. Flaa og medforskerne tror de mulige beskyttende faktorene er piloter og redningsmenn er skjermet fra forpliktelser hjemme når de er på jobb på basen en uke av gangen, de kan sove til et oppdrag kommer hvis de vil det, og hvis de har hatt nattoppdrag kan de sove ut. I tillegg er de ansatte som er høyt selekterte og har vært gjennom en grundig prosess for å få jobb som piloter og redningsmenn i luftambulansen.

Som forsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse bygger Flaa videre på dette doktorgradsarbeidet, og hun har gjort nye datainnsamlinger som gir mulighet for å se mer detaljert på samspillet mellom skiftordningen og de ansattes søvn og søvnighet.