Skip to main content

Krampepasienter utenfor sykehus

Krampeanfall kan skade hjernen, og rask behandling er derfor avgjørende. Ingrid Anette Hustad skal forske på hvordan kramper behandles utenfor sykehus.

Ambulanse i distriktet
Periode
Pågående
Hovedveileder
Maren Ranhoff Hov, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, lege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, førsteamanuensis ved paramedisinerutdanningen ved OsloMet
Medveiledere
Erik Taubøl, professor og overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet / Morten Andreas Horn, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål
Samarbeids­partnere
Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus

Hva forsker du på?

Årsaken til at folk får kramper er mange, men pasienter med epilepsi har økt risiko. Krampene kan gå over av seg selv, men hos noen vedvarer de. Ved slike anfall kan hjernen skades, og det er viktig med rask behandling.

Jeg skal se på hvordan pasienter med pågående kramper håndteres i ambulansetjenesten. Det finnes ingen entydige nasjonale retningslinjer for behandling av disse pasientene utenfor sykehus, og vi vet i dag lite om hvordan de håndteres. Ambulansepersonell møter ofte krampepasienter først, og har medisiner som kan stanse anfallet.

Hvordan skal du finne ut av dette?

Jeg skal kartlegge hvordan pasienter som legges inn på sykehus med kramper, eller mistanke om kramper, er behandlet i ambulanse og akuttmottak. Videre skal vi gjennomgå prosedyrer fra alle ambulansedistrikter i Norge. Vi skal sammenligne prosedyrene med internasjonale retningslinjer og forskningslitteratur på hvordan kramper skal håndteres utenfor sykehus.  Deretter vil vi komme med en anbefaling om hvordan en nasjonal prosedyre bør være.

Til slutt skal vi utvikle en e-lærebok for ambulansepersonell om hvordan man håndterer pasienter med kramper, og en mobil-app som ambulansearbeidere kan bruke for veiledning og hjelp. 
Målet er at dette skal bidra til et kompetanseløft, at ambulansen kan sende data fra appen rett til sykehuset, og at ambulansen på sikt kan kommunisere med sykehuslegen via appen når de behandler krampepasienter.

Hvorfor er dette viktig?

Det er viktig å utnytte ressursene i helsetjenesten best mulig, å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og best mulig presisjon i pasientundersøkelser.