Skip to main content

Fra data til kunnskap

Hvordan få bedre behandling til alvorlig skadede og syke pasienter ved hjelp av data? All informasjon om pasienten i ett system – det er ett av målene for stipendiat Lars Næss-Pleym og hans forskningsprosjekt.

Lars Næss-Pleym

Fra data til kunnskap

Lars Næss-Pleym

lars.naess.pleym@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Førsteamanuensis Andreas Krüger, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, St. Olavs hospital, NTNU
Samarbeids­partnere
St Olavs hospital, NTNU

Følg Lars:

ResearchGateCristin

Hva forsker du på?

Et akuttmedisinsk forløp starter når alarmtelefonen ringer på 113-sentralen, og strekker seg til pasienten skrives ut av sykehus. Det er en kjede med mange ledd, og behandlingsresultatet avhenger både av enkeltledd og samspillet mellom disse. Underveis skapes det store mengder elektronisk informasjon om pasienten. Jeg forsker på hvordan denne informasjonen kan systematiseres, kvalitetssjekkes og samles, og hvordan dette kan brukes for å få en bedre luftambulansetjeneste i fremtiden.

Hvordan skal du finne ut av det?

Informasjonen finnes allerede, men kvaliteten på data kan være så som så, og det finnes ikke noe helhetlig system som binder dem sammen. Med utgangspunkt i tidligere forskning og tett samarbeid med legene i luftambulansemiljøet i Trondheim går jeg grundig gjennom alle data og lager et rammeverk for å samle, håndtere og presentere dem. Sluttresultatet skal bli et verktøy der fagfolk kan få tilgang på data for å bruke til kvalitetsarbeid og forskning. Og dette skal selvfølgelig gjøres i tråd med regelverkene som gjelder for personvern og datahåndtering.

Hvorfor er dette viktig?

Først og fremst er dette viktig fordi luftambulansetjenesten er en dyr og begrenset ressurs, og forskningen vil kunne bidra til ny kunnskap om hvordan tjenesten brukes og hva det betyr for pasientene. Tenk deg for eksempel at du flyr på en pasient, så skjer det noe parallelt som helikopteret burde reist ut på, der det i ettertid viser seg at effekten hadde vært større. Kanskje kan vi bli enda bedre til å sortere og prioritere på luftambulanseflygningene hvis vi har bedre verktøy for å gjøre slike vurderinger.

For det andre vil denne forskningen kunne ha stor nytteverdi når vi skal evaluere behandlingen i den akuttmedisinske kjeden.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?

Jeg håper å utvikle verktøy som skal gjøre det lettere for fagfolk i luftambulansen og i klinikkene å få tilbakemelding på jobben de gjør, og planlegge bruk av ressurser. Forskningen kan bidra til at beslutningstakere kan få ny kunnskap om hvordan de ulike helsetjenestene bruker sine ressurser, behandler sine pasienter og samarbeider med andre aktører i helsevesenet.

Følg Lars Næss-Pleym i Cristin
Lars Næss-Pleyms publikasjoner i PubMed

Relaterte saker: