Skip to main content

Hjertestans, endovaskulære teknikker

Jostein Rødseth Brede er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og prosjektleder for REBOARREST-studien.

Jostein Rødseth Brede

Jostein Rødseth Brede

Seniorforsker

jostein.brede@norskluftambulanse.no

Jostein Rødseth Brede er prosjektleder for studien REBOARREST, der forskerne ser på hjertestans utenfor sykehus og om vi kan finne en tilleggsbehandling til den allerede etablerte behandlingen. Hvert år rammes 3000 personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus. Mange er egentlig ganske friske ellers, sett bort fra deres akutte hjertetilstand. Men dessverre er det slik at fire av fem av disse pasientene dør. Målet med REBOARREST-studien er å undersøke om luftambulansepersonell kan bruke en teknikk med å blåse opp en ballong i hovedpulsåren for å gi bedre effekt av hjertekompresjoner, og senere se om denne behandlingen – som altså gis i tillegg til hjerte- og lungeredning – kan hjelpe flere pasienter å overleve plutselig hjertestans i fremtiden. Prosjektet var opprinnelig et samarbeid med St Olavs hospital og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Nå er REBOARREST en multisenterstudie der flere sykehus tar i bruk REBOA-behandlingen på hjertestanspasienter utenfor sykehus og undersøker effekten av dette.

Jostein Rødseth Brede er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet ved St Olavs sykehus siden 2012, og er i dag overlege ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved sykehuset. Siden 2015 har han også vært anestesilege på redningshelikopteret på 330 skvadron på Ørlandet. Tidligere har Brede jobbet som lege ved Indremedisinsk avdeling ved Ålesund sykehus og Orkanger sykehus. Han har også sittet i to år som fagmedisinsk representant i landsstyret for Den norske legeforening.

Bredes forskningsområder er hjertestans og endovaskulær teknikker. Han er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er tilknyttet forskningsklyngen i Trondheim. Her samarbeider stiftelsen, NTNU og St Olavs hospital om forskningsprogrammer innen hjertestans utenfor sykehus, samt datainnsamling og kvalitetsforbedring i prehospital akuttmedisin. I tillegg er Brede veileder for to doktorgradsstipendiater ved NTNU.

Selv disputerte han for doktorgraden ved NTNU i 2022, med avhandlingen Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta in non-traumatic out-of-hospital cardiac arrest. I første studie utarbeidet Brede og medarbeiderne et utdanningsprogram der luftambulanseteam læres opp, trener og utfører REBOA-teknikken i en setting utenfor sykehus. Neste skritt var å gjøre en analyse av gjennomførbarheten. Brede og medforskerne viste at luftambulansepersonell i Norge, med lege og redningsmann, trygt kan gjøre en REBOA-behandling utenfor sykehus ved hjertestans. De har også vist at REBOA ikke påvirker kvaliteten på hjerte- og lungeredningen, som vi vet virker, og som er behandlingen vi har for hjertestans i dag. Videre gjorde Bredeen behovsanalyse, og fant at det hvert år er 240 pasienter i Norge som kan være aktuelle for REBOA-behandling med aortaballong. Sist i doktorgraden beskriver han arbeidet som skal gjøres i en oppfølgingsstudie. Forskningen Brede og medarbeiderne har gjort danner grunnlaget for REBOARREST-studien der flere sykehus tar i bruk REBOA som tilleggsbehandling på hjertestanspasienter utenfor sykehus, og undersøker effekten av dette.