Skip to main content

Helsetjenesteforskning innen luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten

Helge Haugland er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Helge Haugland

Helge Haugland

Seniorforsker

helge.haugland@norskluftambulanse.no

Helge Haugland er overlege i anestesiologi. Han arbeider ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St Olavs hospital, og er luftambulanselege ved Luftambulanseavdelingen i Trondheim. Han har jobbet i en årrekke som lege ved 330 skvadron, på redningshelikopteret i Førde og på Ørlandet.

Haugland er førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Hans forskningsområder er helsetjenesteforskning innen luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Han er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, ved forskningsklyngen i Trondheim. Her samarbeider stiftelsen, St Olavs hospital og NTNU om forskning på det som på fagspråket kalles datafangst: Å sette sammen og analysere data fra akuttmedisinske forløp for å se hvordan vi kan gi enda bedre behandling og få en enda bedre helsetjeneste.

I stiftelsen er Helge Haugaland hovedveileder for stipendiat Ole Erik Ulvin, som forsker på ressursoptimalisering og hvordan vi kan sikre at de begrensede ressursene i luftambulansetjenesten brukes på best mulig måte, til pasientene som trenger den mest. Luftambulansetjenesten får stadig flere oppdrag, og det er store kostnader knyttet til tjenesten. Ulvin og medforskerne ønsker å finne metoder og tiltak for at vi skal bli enda flinkere til å fly på de riktige pasientene, og sørge for at vi har best mulig tilgjengelighet og færrest mulig samtidighetskonflikter – altså at det er behov for samme luftambulanse flere steder samtidig.

Helge Haugland er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Han disputerte for doktorgraden ved NTNU i 2020 med avhandlingen Quality in physician-staffed pre-hospital emergency social services – developing a method for continuous quality estimation.