Skip to main content

Bedriftssamarbeid

Vi samarbeider med en rekke bedrifter, både små og store, og over hele landet. Mange støtter oss med et årlig beløp, stadig flere gir gavebidrag i forbindelse med store og små anledninger og vi har flere vi samarbeider med på sponsornivå.

Støttebedrift

Flere enn 4000 støttebedrifter, små og store, bidrar i dag med et årlig beløp som gjør at vi kan drive utstrakt forskning, utvikling, teste nytt utstyr, og ikke minst drive kompetanseheving i luftambulansetjenesten.

Samarbeidspartner

Som sponsor og samarbeidspartner bidrar din bedrift som utslagsgivende støttespiller i et konkret prosjekt eller støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse på generell basis.

Møt noen av våre samarbeidspartnere og støttebedrifter

00 / 00
00 / 00
Førstehjelpspakke med utstyr

Førstehjelpspakke til dine ansatte

I år kan bedriften kombinere det å støtte ideelt arbeid og få et nyttig produkt som takk.