Skip to main content
Jernbaneservice på skinner

Jubileumssamarbeid: 10 år med Baneservice AS

Landets ledende jernbaneentreprenør, Baneservice AS, har vært samarbeidspartner til Stiftelsen Norsk Luftambulanse i hele 10 år. Selskapet inviterte tidligere i år sine ansatte til de tradisjonelle Baneservicedagene.

Hjerneslagpresentasjon under Baneservicedagene
Doktorgradsstipendiat Henriette Solberg Jæger innledet førstehjelpsøvelsene med et innlegg om hjerneslag.

De vel 600 ansatte deles på to samlinger over to dager. Denne gangen på et hotell ved Kløfta. Arrangementet er svært populært og en fin anledning til å treffe kollegaer. Kjersti Kanne er administrerende direktør i selskapet.
 
– Virksomheten vår er svært spredt, og det er mange som ikke ser hverandre gjennom året. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne invitere til en slik samling. Vi er veldig glade for å ha med Stiftelsen Norsk Luftambulanse på laget, siden dette er også en fin anledning til også å kunne øve på livsviktig førstehjelp. Vi driver i med store tunge maskiner, ofte langt fra folk. Det er viktig at de vet hva de skal gjøre om uhellet eller ulykken er ute. Men vi er også opptatt av å støtte viktige formålsprosjekter, spesielt værkameraene som tar bilder for luftambulansen. Vi liker spesielt det på Hjerkinn, for der kan vi se togskinnene, smiler toppsjefen.

Gjennom noen formiddagstimer var de ansatte gjennom hjerte-lunge-redning, elektrisk støt, fallulykker med brudd og hjerneslag. En av instruktørene, doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Henriette Jæger, fortalte de ansatte om hva som skjer ved et hjerneslag, og hva de selv kan gjøre.
– Det var veldig hyggelig å få lov å snakke om dette. Jeg håper de lærte noe, smiler forskeren.

Kjersti Kanne, adm. dir. og HR-direktør Ann- Christin Gussiås i Baneservice AS er stolt over å bidra til Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid.
Kjersti Kanne, adm. dir. og HR-direktør Ann- Christin Gussiås i Baneservice AS er stolt over å bidra til Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid.

Kort sagt:

Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice AS

Hva er din viktigste oppgave som administrerende direktør i Baneservice AS?
En viktig og sentral del av jobben min er å lede selskapet mot visjonen og de strategiske målene vi har satt, for å skape verdier for både kunde, eier og de ansatte. I det handler det mye om å lede og kommunisere med organisasjonen og alle de flinke folkene våre.
  
Hvorfor har Baneservice valgt å støtte Stiftelsen Norsk Luftambulanse?
Vi er i en risikoutsatt bransje og ofte på avsidesliggende områder. Det er viktig for oss at alle får best mulig førstehjelp og rask transport til sykehus dersom uhell skulle skje.
 
Det er snart sommerferie. Hva er planene for sommeren?
Vi skal til Portugal på forsommeren. Ellers er det lite som slår norsk sommer. Vi gleder oss til dager på hytta i Gudbrandsdalen, og langs kysten i Sør-Norge med familie og venner.  Ønsker alle en riktig trygg og god sommer.