Skip to main content

Har du eller din bedrift hjertestarter, og er den registrert hos 113.no?

Når du ringer 113 ved en hjertestans, er det til stor hjelp for operatørene å vite om det er en hjertestarter i nærheten.

Kart over Svolvær i Hjelp 113-appenDette gjør du:

Ikke registrert?

Hvorfor er registrering viktig?

For at medisinsk nødnummer 113 skal kunne se hvor nærmeste hjertestarter er plassert, er det helt avgjørende at den er registrert hos 113.no.

Når en hjertestans oppstår handler det om sekunder!

Har dere ikke hjertestarter, men vurderer å anskaffe?

Det finnes mange leverandører. Gjør et enkelt søk på nett så finner dere mange tilbydere.

Hjelp oss å redde liv ved at Norge får verdens beste hjertestarterregister!

Hilsen oss i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)/Oslo universitetssykehus, på vegne av Helsedirektoratet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål:
Ta kontakt på tlf: 904 00 423 eller e-post: aed@nakos.no