Stiftelsen Norsk luftambulanse

Utdanning for helsepersonell og nødetater

Årlig gjennomfører Stiftelsen Norsk Luftambulanse over 800 kurs for flere enn 12 000 deltakere. Målet er å øke kunnskap, ferdigheter og samarbeidsevner hos medisinsk personell og andre nødetater, slik at alle jobber enda bedre og mer effektivt ved akutt skade og sykdom.

Her får du oversikt over kursporteføljen vår. Send en e-post til undervisning@norskluftambulanse.no ved spørsmål om kursene.

Digitalt førstehjelpskurs

I 2014 lanserte vi det digitale førstehjelpskurset Akutt-ABC, som er fleksibelt, interaktivt, morsomt og brukervennlig. Kurset kan gjennomføres på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon, og de som gjennomfører kurset får tilbud om privat oppfølgingskurs med instruktør der det passer deltakeren. Til nå har over 10 000 prøvd kurset.