Skip to main content
•	ULENDT er et samarbeid mellom etater og organisasjoner. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er initiativtaker og medarrangør, og bidrar med prosjektleder og en økonomisk grunnpakke. Alle samarbeidspartneren dekker sine utgifter og stiller med sine fageksperter.

Slik trener hele redningskjeden sammen

Skadde personer på ukjente, bratte og kalde steder i fjellheimen, og brann på turisthytte uten bilvei – utfordringene sto i kø da øvelsen ULENDT samlet redningskjeden til felles trening i Lom.

Tekst og foto: Marianne Wennesland

Publisert: 21.06.2024

Trykk her for å komme til bildeserie

Med over 500 000 besøkende hvert år, sier det seg selv: Folk blir både alvorlig syke og skada mens de befinner seg i Jotunheimen. Når det haster, er det viktig å finne og behandle pasientene raskt. Da må alle mann på dekk:

– Norge er et stort land hvor vi bor og ferdes over store området. Den profesjonelle delen av redningstjenesten klarer ikke å være til stede overalt, så de frivillige en essensiell del av redningskjeden her i landet, sier Stephen Sollid, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

For å jobbe godt sammen når det virkelig gjelder, bør de som redder liv og helse kjenne hverandre, trene sammen og utveksle erfaringer. Derfor møttes både profesjonelle og frivillige representanter fra hele redningskjeden til øvelsen ULENDT i Innlandet, arrangert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og en lang rekke samarbeidspartnere.

Les også: Koordinert redning i lufta

Portrett av Ingrid Tøndel, innsatsleder i politiet på Dombås, og Anita Solberg, prosjektleder for Ulendt.
Over all forventning: Det har være kanonbra uke, og ting har gått over all forventning. Håper vi får mange sånne ULENDT-samlinger videre! Sier prosjektleder Anita Solberg (t.h.), her sammen med Ingrid Tøndel, innsatsleder i politiet på Dombås og ansvarlig for storøvelsen på Leirvassbu.

Et unikt samarbeid

Over 250 deltakere deltok på den ukelange øvelsen på forsommeren. Med vinter i Jotunheimen og sommer nede i dalen, fikk de trent på en rekke krevende situasjoner hvor de jobber sammen mot klokka for å redde liv og helse. Konferansedagen ga ekstra faglig påfyll, og uka ble rundet av med en storøvelse i å håndtere brann på turisthytte uten bilvei.
 
– Vi har med oss kjempeflinke og engasjerte folk. Alle samarbeidspartnerne stiller med foredragsholdere og instruktører, forteller Anita Solberg, prosjektleder for ULENDT i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 
– Blant dem er det fremoverlente teknologimiljøet som er avgjørende for redningskjeden. Sånn sett er nok ULENDT en unik øvelse i nasjonal sammenheng, sier hun.
 
Både Solberg og generalsekretær Sollid ønsker arrangementet velkommen tilbake:
 
 ­– Vi trenger å trene mer sammen og gjøre det ikke nok. Å samle alle er dyrt, og nettopp derfor er ULENDT, hvor offentlige og ideelle aktører bidrar sammen, en god modell. Jeg håper vi kan få til flere slike arrangementer rundt om i landet, avslutter Sollid.

Bilder fra Ulendt

Brann på Leirvassbu: Under storøvelsen på lørdagen øvde hele redningskjeden sammen på scenarioet brann på turisthytte uten bilvei.
Brann på Leirvassbu: Under storøvelsen på lørdagen øvde hele redningskjeden sammen på scenarioet brann på turisthytte uten bilvei.
Sammen mot brannen: Ole Kristian Sveen fra Lom ble fløyet inn til brannen på Leirvassbu og frakter her utstyr mot turisthytta med DNTs Terje Sølna.
Sammen mot brannen: Ole Kristian Sveen fra Lom ble fløyet inn til brannen på Leirvassbu og frakter her utstyr mot turisthytta med DNTs Terje Sølna.
Fjellmedisinmannen. Til vanlig forsker lege Sigurd Mydske (t.h.) på fjellmedisin i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Under ULENDT holdt han kurs i behandling og håndtering av nedkjølte pasienter i fjellet.
Fjellmedisinmannen. Til vanlig forsker lege Sigurd Mydske (t.h.) på fjellmedisin i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Under ULENDT holdt han kurs i behandling og håndtering av nedkjølte pasienter i fjellet.
En uventet pasient: Som nedkjølt pasient ble Luftambulanselege Ulf Ouchterlony godt ivaretatt av Frida Halvorsen fra ambulansetjenesten, Elin Nicolaisen fra Røde Kors og medisinstudent Tora Hvidsten Nupen. Han brukte noen av sine studiedager som deltaker på ULENDT: «Aktørene jeg møter her er de jeg samarbeider med ute på oppdrag, så det er viktig for meg å trene med dem. It takes two to tango!»
En uventet pasient: Som nedkjølt pasient ble Luftambulanselege Ulf Ouchterlony godt ivaretatt av Frida Halvorsen fra ambulansetjenesten, Elin Nicolaisen fra Røde Kors og medisinstudent Tora Hvidsten Nupen. Han brukte noen av sine studiedager som deltaker på ULENDT: «Aktørene jeg møter her er de jeg samarbeider med ute på oppdrag, så det er viktig for meg å trene med dem. It takes two to tango!»
På hjul og belter: På konferansedagen viste Sivilforsvaret frem flere spesialkjøretøy de kan bidra med: – Vi støtter alle nødetatene i situasjoner hvor de trenger ekstra mannskap og utstyr. Dette amfibiekjøretøyet er veldig bra i terrenget og brukes til å frakte ut utstyr og folk, sier Jan Børresen fra Oppland Sivilforsvar, her sammen med kollega Kathrine Brandsar.
På hjul og belter: På konferansedagen viste Sivilforsvaret frem flere spesialkjøretøy de kan bidra med: – Vi støtter alle nødetatene i situasjoner hvor de trenger ekstra mannskap og utstyr. Dette amfibiekjøretøyet er veldig bra i terrenget og brukes til å frakte ut utstyr og folk, sier Jan Børresen fra Oppland Sivilforsvar, her sammen med kollega Kathrine Brandsar.
Effektiv kommunikasjon. Tomas Muribø, Dronepilot og Operativ leder i Norsk Folkehjelp Follo, deltok på kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid. Der lærte han en kommunikasjonsmetode som skal sikre at alle i redningskjeden får informasjonen de trenger underveis i en hendelse: – Den var ny for meg. Vi i folkehjelpa gir rapport, men noe så strukturert som dette gis kun i det omfattende kurser Avansert Førstehjelp. Jeg vil bruke den videre i kommunikasjon med blant annet ambulansen, sier han.
Effektiv kommunikasjon. Tomas Muribø, Dronepilot og Operativ leder i Norsk Folkehjelp Follo, deltok på kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid. Der lærte han en kommunikasjonsmetode som skal sikre at alle i redningskjeden får informasjonen de trenger underveis i en hendelse: – Den var ny for meg. Vi i folkehjelpa gir rapport, men noe så strukturert som dette gis kun i det omfattende kurser Avansert Førstehjelp. Jeg vil bruke den videre i kommunikasjon med blant annet ambulansen, sier han.
Hjelp fra oven: Droner er blitt en viktig del av redningskjeden og ble under ULENDT brukt til både søk og redning, og til å sette ut basestasjoner for mobil- og nødnett.
Hjelp fra oven: Droner er blitt en viktig del av redningskjeden og ble under ULENDT brukt til både søk og redning, og til å sette ut basestasjoner for mobil- og nødnett.
Ønsker mer samtrening. – Vi trener ikke nok sammen; vi trenger å gjøre det mer, sier Stephen Sollid, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, i midten. Her i dialog med Ronny Solli fra DSB, t.h..
Ønsker mer samtrening. – Vi trener ikke nok sammen; vi trenger å gjøre det mer, sier Stephen Sollid, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, i midten. Her i dialog med Ronny Solli fra DSB, t.h..
Politikonstabel tar ned et legehelikopter på en avsperret vei

Relevante saker: