Skip to main content

Er du redd for at liv eller helse er i fare?

Ikke vent og se, ring 113!

Emil Persgård (til høyre) vant Livredderprisen for sin forbilledlige innsats i redde sin far Jan Tore Persgård (58) (til venstre)

Emil Persgård (21) tildeles Livredderprisen

Da hans far brått fikk hjertestans, nølte ikke Emil Persgård (21) med å hjelpe til. Hans snarrådighet og innsats i å berge farens liv er grunnen til at han i dag tildeles Livredderprisen.

Takket være dere, finner vi løsningene

Hvert sekund teller når alarmen går. Utstyret som brukes i luftambulansetjenesten bør være best mulig tilpasset de akutte oppdragene. Utvikling av nye metoder og ny teknologi bidrar til å redde flere liv i morgen enn vi klarer i dag.

00 / 00
00 / 00
Akuttjournalen

Akuttjournalen

En fagpodkast for den profesjonelle redningskjeden

Når akutt skade og sykdom oppstår, er det avgjørende at pasienten får rask og riktig hjelp. I over 40 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse fremmet avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten i tett samarbeid med hele den profesjonelle redningstjenesten. Økt kunnskap og riktig kompetanse er viktig i alle ledd.

To personer holder pilotbamsen Luffe

Pilotbamsen Luffe

Ved å gi en gave kan du motta den flotte pilotbamsen Luffe. Samtidig støtter du vårt arbeid for rask og riktig behandling, og for størst mulig trygghet for deg og dine.

Testamentarisk brosjyre

Ønsker du brosjyre om fremtidsfullmakt og testament?

Små og større testamenteringer er viktige bidrag for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Vi er både ydmyke og svært takknemlige for alle som finner vårt arbeid så meningsfullt at de vil gi en gave. 
 
Vår jobb er å gjøre akuttbehandlingen bedre og raskere enn det den er i dag. Slik kan vi finne nye løsninger som vil redde liv i flere generasjoner.

Fra v. Erland Kroken, markedssjef i stiftelsen, Stian Bergerud, Thon Hotels og markedsdirektør i stiftelsen Tove Nordberg. (Foto: Sigve Mejdal/NPG)

Inngår samarbeid med Thon

En av landets største hotellkjeder inngår et langvarig samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– For oss er Stiftelsen Norsk Luftambulanse en helt naturlig samarbeidspartner, som jobber for å berge liv og helse uavhengig av hvor i Norge man befinner seg. Luftambulansetjenesten spiller en svært viktig rolle for våre gjesters trygghet når de besøker våre destinasjoner og hoteller.

Møt noen av dem som har blitt reddet

Ditt bidrag gjør at akutt syke og alvorlig skadde får raskere og riktigere medisinsk hjelp uansett hvor i Norge man befinner seg.

00 / 00
00 / 00

Smerte­behandling i ambulanse

Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? Dette forsker vi på i samarbeid med Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Siste nytt

Les våre siste artikler innen utvikling, forskning og annet aktuelt fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

00 / 00
Portrett av generalsekretær Stephen J.M. Sollid

Aktuelt

Ny generalsekretær tiltrådt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

1. april tok tidligere sjeflege Stephen J.M. Sollid over stafettpinnen som generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Emil Persgård (til høyre) vant Livredderprisen for sin forbilledlige innsats i redde sin far Jan Tore Persgård (58) (til venstre)

Aktuelt

Emil Persgård (21) tildeles Livredderprisen

40 minutter med hjerte- og lungeredning

Det siste Jan Tore Persgård (58) husker er at han parkerte bilen utenfor redskapsboden til svogeren. Han husker ikke at han og sønnen byttet til vinterdekk på bilen. Han husker ikke at han plutselig følte seg svimmel og ville sette seg ned, men falt om på betonggulvet.

Medisinsk operatør på AMK-sentralen ved Ullevål sykehus. 113-sentralen er Norges største.

Aktuelt

Når det haster: Dette skjer på AMK-sentralen når du ringer 113

På Ullevål sykehus finnes et rom som har hørt mye. Hit ringer folk i nød, når det virkelig haster. Dette er det første spørsmålet de får når de ringer 113: Hvor er du?

Kone, svigerdatter, nevø, barnebarn, sønn og svigerdatters mor. Alle spilte en viktig rolle da Peder Vaag (81) overlevde hjertestans.

Magasinet

Livredderfamilien

Kone, svigerdatter, nevø, barnebarn, sønn og svigerdatters mor. Alle spilte en viktig rolle da Peder (81) overlevde hjertestans.

Portrett av sjeflege Hilde Wara i rød dress foran helikopterbase.

Aktuelt

Usikker på når du skal ringe 113?

Mange kvier seg for å ringe 113. Her får du vite når du ikke må vente og se.

Når barn må varsle: 113-tips til barn. Noen ganger må barn ringe 113. Her er overlege Ingrid Nissens tips for å forberede barnet på en nødsituasjon.

Aktuelt

Når barn må varsle: 113-tips til barn

Noen ganger må barn ringe 113. Her er overlege Ingrid Nissens tips for å forberede barnet på en nødsituasjon.

Aktuelt

Tester selvgående værkameraer

Norsk Luftambulanse tester solcelledrevne værkamerastasjoner. De hjelper pilotene med å avgjøre om det er forsvarlig å fly.

Utsikt over Trysil sett fra helikoptercockpiten

Aktuelt

Dispatch: Slik finner helikopteret frem til pasienten

Ole Eivind Henden fikk sommeren 2023 hjelp fra Luftambulansen, da han under en fjelltur på Sunnmøre fikk hjertetrøbbel.

Pasienthistorie

«Å ringe 113 er den beste beslutningen jeg har tatt»

Anestesilege Øyvind Thomassen fotografert i/ved Luftambulansens base i Bergen.

Min hjertesak

Min hjertesak: Frivillige i redningstjenesten

På 113-sentralen i Tromsø sitter luftambulansekoordinator Vegard Hedly Høiden og har full kontroll på hvor helikoptrene til enhver tid befinner seg.

Aktuelt

Dirigenten: Vegard er luftambulansens hjelper på bakken

I tilkomst til pasient-prosjektet utforsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse om heis er et godt alternativ for å hente ut pasienter i ulendt terreng.

Aktuelt

Kan helikopteret komme frem til pasienten med heis?

Bilde av Stiftelsen Norsk Luftambulanses utviklingshelikopter i forbindelse med Tilkomst til pasient-prosjektet, hvor man undersøker om heis er egnet til å hente ut pasienter som ligger uveisomt til.

Aktuelt

Dette gikk støtten til i 2023

Sjeflege Stephen Sollid foran legehelikopteret, som har landet på en gresskledd slette.

Aktuelt

Stephen Sollid blir ny generalsekretær

Utviklingshelikopteret undet en øvelse

Aktuelt

Uviss fremtid for luftambulansen

Generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse foran utviklingshelikopteret

Aktuelt

Generalsekretæren går av

Hypotermihatten på en dukke

Innovasjon

Hold hodet varmt

Thea og søsteren Elise på balkongen

Pasienthistorie

«Jeg tenker på ulykken hver eneste dag»

Hans Morten Lossius snakker om CT i helikopter. Her foran utviklingshelikopteret.

Aktuelt

Mer enn en hånd å holde i

Demonstrasjon av video som strømmes direkte fra ambulanse til AMK- og legevaktsentralene. Appen SNLA Video strømmer video inn til videoløsningen Hjelp 113 Video

Aktuelt

SNLA Video: Tester video i ambulanser

Portrett av Britt Larsen Mehmi, som jobber som kommuneoverlege i Vadsø. Hun ønsker bedre akuttberedskap i nord.

Min hjertesak

Min hjertesak: Bedre akuttberedskap i nord

Henriette Solberg Jaeger i laboratoriet

Forskning

Kan biomarkører avsløre hjerneslag?

Markering av at TAS (Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid) ble 25 år i 2023. Arrangementet ble avholdt for publikum i Hønefoss i oktober. Politi, brann og helse i aksjon.

Aktuelt

TAS 25 år: Feiret med et smell

GameStroke er en app som lar helsepersonell øve på å diagnostisere hjerneslag.

Forskning

Gaming: Lettere å øve på å oppdage hjerneslag

Karianne Larsen disputerer for doktorgradsavhandlingen sin. Den handler om tidlig diagnostisering av hjerneslag, blant annet ved hjelp av slagambulanse.

Forskning

Doktorgrad: Slagambulansen sparer viktig tid

Ambulansearbeiderne på Ørnes bruker eSTROKE-appen ved mistenkt hjerneslag. Wenche Winje (f.v), Michelle Skjellstad Engen, Silje Strøm og Siv-Kristin Ambulansearbeiderne på Ørnes bruker eSTROKE-appen ved mistenkt hjerneslag. Wenche Winje (f.v), Siv-Kristin Bjørnvik, Silje Strøm og Michelle Skjellstad Engen føler at de har fått et nytt våpen i lomma.

Aktuelt

eSTROKE: Slagkraftig app

Hvert minutt teller hvis en person får hjerneslag. Derfor jobber Stiftelsen Norsk Luftambulanse for å få diagnostikk og behandling ut til der pasienten er. Målet er å få en CT-maskin inn i legehelikopteret.

Forskning

Den store jobben for å få CT-maskinen inn i legehelikopteret

Portrett av Maren Ranhoff Hov og Else Charlotte Sandset

Forskning

Hjerneslag: Kvinner kan ha andre symptomer enn menn

Bilde fra HELITAS-øvelse i Lom, hvor ambulanse, brannvesen, politi og legehelikopter trente på samhandling.

Kompetanse

HELITAS: Samarbeider på tvers av etatene med helikopter

00 / 00