Skip to main content
Stiftelsen Norsk Luftambulanse tester heis i helikopteret, her med Utviklingshelikopteret på Eggemoen

Tilkomst til pasient

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Gi en julegave som gjør at vi kan hjelpe flere

Opplæring, trening og veiledning av å bruke heis er nå gjennomført med teknikere og heisoperatører fra Airbus og den sveitsiske luftambulansen, Rega. Neste fase er testing og innsamling av data for å se om bruk av blant annet heis er mer hensiktsmessig, og hva som vil være det beste for pasienten.

Testfasen innebærer å se om metodene som allerede brukes kan videreutvikles, hvordan bruk av redningsheis kan fungere og hvordan bakkebaserte redningsteknikker kan brukes videre. 

Nordmenn er mer ute enn før, både på fjellet og i skogen. Det betyr at flere også blir syke eller skader seg i disse områdene, noe som igjen betyr flere oppdrag for luftambulansen.

Ansvarlige for prosjektet

Portrett av Jan Tormodsæter

Jan Thormodsæter

Prosjektdirektør

Les om andre prosjekter vi har jobbet med i år:

00 / 00
Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsningen Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Ved hjelp av illustrasjoner og strukturerte spørsmål gjør eSTROKE-appen det lettere å gjennomføre en avansert hjerneslag-undersøkelse.

Årskavalkade

Implementering av eSTROKE i ambulanser

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin hjerneslag-app, eSTROKE, som brukes av profesjonelt helsepersonell, er med på å identifisere hjerneslag tidligere. Nå er implementeringen av eSTROKE-modellen allerede godt i gang i hele Norge.

Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Legehelikoptermannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

Årskavakade

De viktige akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

Helikopter flyr i et vinterlandskap

Årskavalkade

Se alle de viktigste prosjektene i våre her

Med de midlene vi samler inn gjennomfører vi viktige forsknings- og utviklingsprosjekter som vi mener redder liv. Det kan vi gjøre fordi vi har alle støttespillerne våre i ryggen. Sammen jobber vi for en tryggere, raskere og mer effektiv luftambulansetjeneste som kan redde enda flere liv.

00 / 00

Støtt oss med en julegave

Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113

En gave fra deg som bidrar til å redde liv

Støtt vårt arbeid med en gave. Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet, slik at den akutt syke har større sjanse for å overleve.