Skip to main content
TAS 25 år. Her trekkes et sammenklemt bilvrak fra hverandre for å frigjøre pasient.

TAS – 25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år, hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Gi en julegave som gjør at vi kan hjelpe flere

Godt samarbeid mellom de ulike nødetatene er essensielt for å hjelpe pasienter best mulig på et skadested. Derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt 36 kurs for politi, brann og helsepersonell i hele landet i 2023 – som er ny rekord!

Rundt 900 deltakere har vært med, hvor 350 var fra brann, 350 var helsepersonell og 200 var fra politi.

Kursdeltakerne lærer om ledelse på skadested, hurtigfrigjøring av pasienter i bil, livreddende førstehjelp og redningsarbeid når det er mange skadde på en gang. Det handler om å få tre tunge fag til å samvirke raskt og effektivt. Fordi tid er avgjørende for pasienten, og tapt tid kan bety tap av liv og helse.

Les om andre prosjekter vi har jobbet med i år:

00 / 00
Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Ved hjelp av illustrasjoner og strukturerte spørsmål gjør eSTROKE-appen det lettere å gjennomføre en avansert hjerneslag-undersøkelse.

Årskavalkade

Implementering av eSTROKE i ambulanser

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin hjerneslag-app, eSTROKE, som brukes av profesjonelt helsepersonell, er med på å identifisere hjerneslag tidligere.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsningen Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

Årskavalkaden

De viktige akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Helikopter flyr i et vinterlandskap

Årskavalkade

Se alle de viktigste prosjektene i våre her

Med de midlene vi samler inn gjennomfører vi viktige forsknings- og utviklingsprosjekter som vi mener redder liv. Det kan vi gjøre fordi vi har alle støttespillerne våre i ryggen. Sammen jobber vi for en tryggere, raskere og mer effektiv luftambulansetjeneste som kan redde enda flere liv.

00 / 00

Symbolske gaver

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bruker gavene til de beskrevne formålene, samt andre prosjekter som er med på å videreutvikle og forbedre luftambulansetjenesten – til det beste for pasienten.

Gavebevis i ramme står på et bord

Et livsviktig sekund

Med denne gaven støtter du vårt arbeid for å få hjelpen raskere frem, uten å gå på bekostning av sikkerhet.