Skip to main content
Videoløsningen Hjelp 113 Video

Videoløsningen Hjelp 113 Video gir AMK- og legevaktsentraler øyne på skadested

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Gi en julegave som vil berøre mange

Fra 1. januar til 31. oktober 2023 ble det gjennomført 92.181 videosamtaler gjennom videoløsningen, Hjelp 113 Video, og i snitt gjennomføres det 2000-2500 videosamtaler i uken. 85 legevaktsentraler og 10 AMK-sentraler tar den i bruk for å få et klarere bilde av alvorlighetsgrad og hastegrad.

Utviklingen av videoløsningen er finansiert av innsamlede midler fra stiftelsens støttemedlemmer, og Stiftelsen Norsk Luftambulanse videreutvikler løsningen kostnadsfritt for bruk i helsevesenet.
 
Løsningen er en del av dugnaden «Sammen redder vi liv» i samarbeid med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) og Helsedirektoratet.

Videoløsningen aktiveres på innringers telefon av operatøren på AMK- eller legevaktsentralen. Ved samtykke mottar innringer en tekstmelding, som lar operatøren ta over kameraet på innringers mobiltelefon. 

SNLA Video

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har også utviklet en app, SNLA Video. Dette er installert på vakttelefonene til alle ambulansene i Helse Midt-Norge som en del av et pilotprosjekt. Denne appen gjør det mulig for ambulansen og strømme video direkte inn til AMK og utvalgte legevaktsentraler som kan koble på ressurspersoner som akuttlege eller luftambulanselege for beslutningsstøtte.

Les om andre prosjekter vi har jobbet med i år:

00 / 00
Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

Årskavalkaden

De viktige akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Ved hjelp av illustrasjoner og strukturerte spørsmål gjør eSTROKE-appen det lettere å gjennomføre en avansert hjerneslag-undersøkelse.

Årskavalkade

Implementering av eSTROKE i ambulanser

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin hjerneslag-app, eSTROKE, som brukes av profesjonelt helsepersonell, er med på å identifisere hjerneslag tidligere. Nå er implementeringen av eSTROKE-modellen allerede godt i gang i hele Norge.

Helikopter flyr i et vinterlandskap

Årskavalkade

Se alle de viktigste prosjektene i våre her


Med de midlene vi samler inn gjennomfører vi viktige forsknings- og utviklingsprosjekter som vi mener redder liv. Det kan vi gjøre fordi vi har alle støttespillerne våre i ryggen. Sammen jobber vi for en tryggere, raskere og mer effektiv luftambulansetjeneste som kan redde enda flere liv.

00 / 00

Støtt oss med en julegave

Utviklingshelikopteret over fjellet

En gave fra deg som bidrar til å redde liv

Støtt vårt arbeid med en gave. Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet, slik at den akutt syke har større sjanse for å overleve.