Skip to main content
En redningsmann trener i vannet

HEMS Camp

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og å trene sammen. På årets HEMS Camp kom luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at de er bedre forberedt ved en ekte hendelse.

Gi en julegave som gjør at vi kan hjelpe flere

I år var 65 piloter og 65 redningsmenn samlet på HEMS Camp. Campen er en mulighet for mannskapene og trene sammen med andre, få påfyll av kompetanse og utveksle erfaringer. Det gir også mulighet til å teste ulike løsninger.

Denne samlingen kommer i tillegg til treningen de har gjennom kontrakten mellom Norsk Luftambulanse Helikopter og staten, og finansieres og tilrettelegges av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Å samle kompetansen og spille hverandre gode – på tvers av baser, yrkesgrupper og instanser – handler om å bygge trygghet. Enten legehelikoptermannskapet er på vakt på sin faste base, eller stepper inn med kollegaer de ikke kjenner godt, så skal det være like trygt og like kvalitetsmessig: Fra Finnmark til Agder skal pasienten bli møtt på samme måte. Det gir lokal trygghet. Og det er det vi jobber for sammen.

Ansvarlige for prosjektet

Kjell Otto Fremstad

Kjell Otto Fremstad

Prosjektleder for HEMS CAMP og leder for seksjon for utdanning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Les om andre prosjekter vi har jobbet med i år:

00 / 00
Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsningen Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

Årskavalkaden

De viktige akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Ved hjelp av illustrasjoner og strukturerte spørsmål gjør eSTROKE-appen det lettere å gjennomføre en avansert hjerneslag-undersøkelse.

Årskavalkade

Implementering av eSTROKE i ambulanser

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin hjerneslag-app, eSTROKE, som brukes av profesjonelt helsepersonell, er med på å identifisere hjerneslag tidligere.

Helikopter flyr i et vinterlandskap

Årskavalkade

Se alle de viktigste prosjektene i våre her


Med de midlene vi samler inn gjennomfører vi viktige forsknings- og utviklingsprosjekter som vi mener redder liv. Det kan vi gjøre fordi vi har alle støttespillerne våre i ryggen. Sammen jobber vi for en tryggere, raskere og mer effektiv luftambulansetjeneste som kan redde enda flere liv.

00 / 00

Støtt oss med en julegave

Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113

En gave fra deg som bidrar til å redde liv

Støtt vårt arbeid med en gave. Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet, slik at den akutt syke har større sjanse for å overleve.