Skip to main content
Helikopter flyr i et vinterlandskap

God jul er ingen selvfølge

Mange som har vært i ulykker eller hardt skadet trenger livsviktig hjelp.

Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113

Hvert eneste år er det personer som blir utsatt for alvorlige ulykker og sykdom. Helt siden 1978 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobbet for å bringe sykehuset ut til der pasienten er.

Med de midlene vi samler inn gjennomfører vi viktige forsknings- og utviklingsprosjekter som vi mener redder liv. Det kan vi gjøre fordi vi har alle støttespillerne våre i ryggen. Sammen jobber vi for en tryggere, raskere og mer effektiv luftambulansetjeneste som kan redde enda flere liv.

Prosjekter som redder liv

I året som har gått har vi jobbet med prosjekter som bidrar til at flere kan feire jul sammen med familie og venner. Arbeidet hjelper oss i riktig retning, men det er mye igjen som kan optimaliseres og forbedres. Derfor trenger vi din støtte, slik at enda flere kan komme hjem til jul i årene som kommer.

Støtt vårt arbeid

Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet, slik at den akutt syke har større sjanse for å overleve.En støtte til Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en verdifull hjelp til dette arbeidet.

Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113