Skip to main content
Estroke-appen

Hjerneslag-app eSTROKE tas nå i bruk av helsepersonell

Profesjonelt helsepersonell bruker hjerneslag-appen eSTROKE til å identifisere hjerneslag tidligere. eSTROKE er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Gi en julegave som vil berøre mange

eSTROKE-appen er et visuelt hjelpemiddel og et rapporteringsverktøy. Den gir helsepersonell utenfor sykehuset tilgang til den samme standardiserte måten å diagnostisere hjerneslag som legen har inne på sykehuset. Det betyr at de kan starte diagnostiseringen allerede i ambulansen.

Data fra appen, i tillegg til en generell symptombeskrivelse, sendes direkte til slaglegen. Med den informasjonen kan de raskt finne ut hva slags behandling som trengs og hvilket sykehus pasienten skal sendes til. Jo tidligere behandling, jo bedre prognose kan gis pasienten.

Ansvarlige for prosjektet

Maren Ranhoff Hov

Seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Oslo universitetssykehus (OUS). Lege og spesialist i nevrologi ved OUS. Førsteamanuensis ved Oslo Met.

Else Charlotte Sandset

Seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Oslo universitetssykehus (OUS). Overlege og spesialist i nevrologi ved OUS.

Les om andre prosjekter vi har jobbet med i år:

00 / 00
Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

Årskavakade

De viktige akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsningen Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

00 / 00