Skip to main content
Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

De viktige akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

Gi en julegave som vil berøre mange

Det er blitt holdt over 50 kurs hver måned i 2023, i opplæring av førstehjelp for akutthjelpere. Akutthjelpere er brannvesen eller frivillige som blir sendt ut til skadested om medisinsk personell og ambulanse er langt unna. Akutthjelpere blir kurset i å utføre grunnleggende, livreddende førstehjelp. De går gjennom blant annet tiltak for frie luftveier, stans av blødninger, forebygging av nedkjøling, bruk av hjertestarter, samt hjerte- og lungeredning.

Kurset innebærer både grunnkurs og re-trening. I dag har vi over 7000 aktive akutthjelpere rundt om i Norge, på over 330 lokasjoner.

Ansvarlige for prosjektet

Ann-Britt Maude Bakken

Ann-Britt Maude Bakken er prosjektleder for akutthjelperordningen hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Les om andre prosjekter vi har jobbet med i år:

00 / 00
Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Ved hjelp av illustrasjoner og strukturerte spørsmål gjør eSTROKE-appen det lettere å gjennomføre en avansert hjerneslag-undersøkelse.

Årskavalkade

Implementering av eSTROKE i ambulanser

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin hjerneslag-app, eSTROKE, som brukes av profesjonelt helsepersonell, er med på å identifisere hjerneslag tidligere.

Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsningen Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Helikopter flyr i et vinterlandskap

Årskavalkade

Se alle de viktigste prosjektene i våre her


Med de midlene vi samler inn gjennomfører vi viktige forsknings- og utviklingsprosjekter som vi mener redder liv. Det kan vi gjøre fordi vi har alle støttespillerne våre i ryggen. Sammen jobber vi for en tryggere, raskere og mer effektiv luftambulansetjeneste som kan redde enda flere liv.

00 / 00

Symbolsk gaver

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bruker gavene til de beskrevne formålene, samt andre prosjekter som er med på å videreutvikle og forbedre luftambulansetjenesten – til det beste for pasienten.

Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

De viktige hjelperne

Akutthjelperne sin innsats kan være avgjørende for å redde liv mens man venter på at medisinsk personell og ambulanser skal komme til skadestedet.