Skip to main content
Til forsiden open_in_new
Helikopter flyr i et vinterlandskap

God jul er ingen selvfølge

Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og at livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet. Da har de akutt syke større sjanse for å overleve.

En støtte til Stiftelsen Norsk Luftambulanse er et verdifullt bidrag til dette arbeidet.

Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113

Reddet av kollegaene

Det kunne gått ordentlig galt for Kaja Drews (29) i fjor vinter. Det var en helt vanlig arbeidsdag – helt til hun plutselig fikk hjerteinfarkt og påfølgende hjertestans.

God jul er ingen selvfølge

Fortsatt kommer altfor mange hjem med varige mén etter alvorlig sykdom og ulykker. Noen kommer ikke hjem i det hele tatt.

Din støtte kan bidra til at flere skal komme hjem til jul.

Dette jobber vi med

I året som har gått har vi jobbet med prosjekter som bidrar til at flere kan feire jul sammen med familie og venner. Arbeidet hjelper oss i riktig retning, men det er mye igjen som kan bli bedre og forbedres. Derfor trenger vi din støtte, slik at enda flere kan komme hjem til jul i årene som kommer.

00 / 00
Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

TAS – 25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsning Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

Årskavalkade

De viktige akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

00 / 00
Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113

Flere måter å støtte vårt arbeid

Det koster ingen ting å være bedre forberedt

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at tiden det tar fra sykdom eller skade oppstår til man får hjelp skal bli kortere. Med verktøyene nedenfor kan du sørge for at personer som trenger hjelp får hjelp raskere.

Kan du hjerte- og lungeredning?

Ta vårt digitale førstehjelpskurs helt gratis! Det er modulbasert og kan gjennomføres når det passer for deg.

Slik bruker du hjertestarter

Når du er trygg på hjerte- og lungeredning kan du lære deg hvordan man bruker hjertestarter. I videoen over kan du se hvordan du gjør det.

Kvinne holder mobil med appen Hjelp 113

Finn din nærmeste hjertestarter

Vet du hvor nærmeste hjertestarter er der du bor, på jobb eller på hytta?

Sjekk kartet i Hjelp 113-appen for å se registrerte hjertestartere der du er.

Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113