Skip to main content
Snøskredøvelse for nødetater og frivillige på Hafjell i mars 2023.

Forskning på farlig kulde

I 2023 har forskere sett på hvordan vi best mulig kan varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus. Prosjektet har vi kalt Mountain Lab.

Gi en julegave som vil berøre mange

I Bergen har vi en forskningsgruppe der Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Haukeland universitetssjukehus og  Universitetet i Bergen forsker på fjellmedisin og nedkjøling – på fagspråket hypotermi.
 
I året som har gått har forskerne blant annet gjennomført et forskningsprosjekt i Hemsedal, der forskerne i fagmiljøet som kalles Mountain Lab har sett på hvordan vi best mulig kan varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus. Laboratoriet var en gedigen snøhule på fjellet, og fagfolkene vil blant annet finne svar på hvilken effekt det har å bruke en dampsperre når man skal varme nedkjølte pasienter. 

Å være kald og nedkjølt kan være farlig. Og temaet er veldig aktuelt i Norge, med klimaet og geografien vi har. Det kan gjelde turgåere som blir skadet på fjellet, fiskere som faller i havet eller mennesker i trafikkulykker. Samtidig vet vi at når snø, kulde eller mørke påvirker den medisinske behandlingen kan selv enkle skader bli vanskelige og kompliserte.
 

Ansvarlige for prosjektet

Øyvind Thomassen

Seniorforsker, Stiftelsen Norsk Luftambulanse / Overlege, Luftambulanseseksjonen, KSK, Haukeland universitetssykehus / Førsteamanuensis, Universitet i Bergen

Les om andre prosjekter vi har jobbet med i år:

00 / 00
Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Ved hjelp av illustrasjoner og strukturerte spørsmål gjør eSTROKE-appen det lettere å gjennomføre en avansert hjerneslag-undersøkelse.

Årskavalkade

Implementering av eSTROKE i ambulanser

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin hjerneslag-app, eSTROKE, som brukes av profesjonelt helsepersonell, er med på å identifisere hjerneslag tidligere.

Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tester om heis kan brukes i helikopteret

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsningen Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Årskavalade

Smertebehandling i ambulansen

Fordi det kan ta tid før en pasient får god smertelindring i ambulansen forskes det på om smertelindring kan gis ved inhalering med pipe i stedet for å bruke kanyle (nål). Nå er 270 pasienter inkludert i studien.

Helikopter flyr i et vinterlandskap

Årskavalkade

Se alle de viktigste prosjektene i våre her


Med de midlene vi samler inn gjennomfører vi viktige forsknings- og utviklingsprosjekter som vi mener redder liv. Det kan vi gjøre fordi vi har alle støttespillerne våre i ryggen. Sammen jobber vi for en tryggere, raskere og mer effektiv luftambulansetjeneste som kan redde enda flere liv.

00 / 00

Støtt oss med en julegave

Vipps Logo med bakgrunn og tekst: Send gave til 2113

En gave fra deg som bidrar til å redde liv

Støtt vårt arbeid med en gave. Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet, slik at den akutt syke har større sjanse for å overleve.