Skip to main content
Akuttjournalen er en podkast for hele den akutte redningskjeden

Akuttjournalen

En fagpodkast for den profesjonelle redningskjeden

I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv.

Når akutt skade og sykdom oppstår, er det avgjørende at pasienten får rask og riktig hjelp. I over 40 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse fremmet avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten i tett samarbeid med hele den profesjonelle redningstjenesten. Økt kunnskap og riktig kompetanse er viktig i alle ledd.

Lytt til episodene der du hører på podkast

Episode 4 – Live fra ULENDT: Pasientens mayday

Om episoden
I vel 50 år har profesjonelle og frivillige aktører i redningstjenesten rykket ut når mennesker trenger hjelp, og det står om liv og død. Men hvor god er tjenesten blitt på alle disse årene, og hvor godt lykkes vi med pasientens mayday når ulike aktører skal prøve å samhandle og samvirke?

Nøkkelen til en god redningstjeneste ligger i samhandlingen mellom aktørene. I denne episoden snakker vi om verktøyene vi trenger for å lykkes, hvor viktig det er å ta utgangspunkt i ulykkeslastene, om aktørenes styrker og svakheter, og hvor utfordrende det er at over 80 prosent av redningsoppdragene handler om «slitne fotturister i fjellet».

Episoden er spilt inn live på ULENDT med publikum i salen.

Medvirkende
Gjester i denne episoden er:
Torgeir Espedal, redningsleder HRS-Sør
Albert Lunde, professor og faglig leder hos Nasjonalt Kompetansesenter Fjellredning.

Episode 3 – Søk og redning: KI som beslutningsstøtte

Om episoden
I dag skal det handle om Kunstig intelligens (KI), en evne datamaskiner og systemer har til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette innebærer at maskiner kan lære, rasjonelt resonnere, oppfatte, handle og til og med løse problemer på måter som ligner menneskelig atferd. KI-algoritmer kan trekke konklusjoner basert på store mengder data og identifisere mønstre som mennesker kanskje ikke kan oppdage på egen hånd.

I denne episoden vil du lære mer om dype nevrale nettverk, og hvordan KI-baserte systemer kan bli fremtidens viktigste hjelper i mange redningsaksjoner. Vi snakker også om hvordan kunstig intelligens kan implementeres i norske redningsaksjoner for å forbedre responsen og effektiviteten til redningstjenestene, og hvilke konkrete bruksområder som kan dra nytte av KI-teknologier.

Vi stiller også spørsmålet om hvordan kan man sikre at KI-systemer er sikre og pålitelige, følger etiske retningslinjer og brukes i samsvar med personvernet, samtidig som man opprettholder en nødvendig fleksibilitet og tilpasningsevne for å kunne håndtere varierte og dynamiske nødsituasjoner.

Medvirkende
I denne episoden snakker vi med:
Jørgen Hauge Skogmo, leder for kunstig intelligens i Tiepoint
Jørgen Ronge, Operativ leder for politets droneavdeling

Episode 2 – Sepsis hos barn

Om episoden
Sepsis er en tilstand som krever øyeblikkelig hjelp der det virkelig haster å bli diagnostisert og behandlet. Ofte har organsvikten sammenheng med en overdreven immunrespons. Sepsis hos barn kan – hvis den ikke behandles – gi rask forverring av tilstand som igjen kan føre til organsvikt, senskader og død. De fleste barn som dør, dør innen 48-72 timer etter oppstart av behandling.

Det kan være vanskelig å gi eksakte tall på utbredelse og omfang, for det finnes ingen registere som samler inn disse dataene. Men studier har antydet at så mange som 4 % av innleggelsene på barneavdelinger har sepsis. Det er viktig å merke seg at symptomer på barnesepsis kan variere avhengig av barnets alder og den underliggende årsaken til infeksjonen.

I denne episoden lærer du blant annet mer om når helsepersonell skal begynne å mistenke sepsis hos akutt syke barn, og hvor forskjellig behandlingen av barn og voksne er. Vi snakker også om hvor viktig det er å forstå pasienten, foreldrenes rolle og hva som vil være en god behandlingsstrategi.

Medvirkende
I denne episoden snakker vi med:
Håvard Trønnes, barnelege og seksjonsoverlege på avdeling for infeksjonssykdommer, lunge- og akuttmedisin på Haukeland universitetssykehus. 
Knut Anders Mosevoll, spesialist i infeksjonssykdommer og indremedisin samt forsker på Universitetet i Bergen (UIB) med fokus på sepsis.
Rune Aalvik, anestesilege ved Haukeland universitetssykehus og luftambulanselege i Norsk Luftambulanse.

Episode 1 – Søk og redning: Snøskredulykke

Denne episoden inngår i en serie vi har kalt Søk og redning, hvor vi skal fokusere på arbeidet som skjer i lufta og på bakken i forbindelse med en redningsaksjon.

Om denne episoden:
Siden høsten 2008 har i overkant av 100 personer mistet livet i snøskredulykker i Norge. Hvilke kompleksiteter står redningstjenesten ovenfor når man må skal redde noen som er tatt av skred? Og hvordan samhandler man best mulig som crew ute på ulykkesstedet i møte med i snø, vind og kulde? Hvordan forstår man best mulig et snøskred, og hvordan jobber man raskest mulig for å finne en person som er savnet?

På Hems Camp Tromsø som arrangeres av Stiftelsen Norsk Luftambulanse trener crewene på luftambulansehelikopterene i vinterlige omgivelser for å drille ferdighetene de må kunne, men som de sjeldent bruker. I denne episoden er vi med på trening og fullskala øvelse hvor teori skal omsettes ut i praksis.

I denne episoden snakker vi med:
Vegard Standahl Olsen, skredekspert i Norsk Folkehjelp  
Christen Tellefsen, redningsmann i Norsk Luftambulanse
Bård Rannestad, seksjonsoverlege for helikoptertjenesten ved UNN

Tidligere sesonger av Akuttjournalen

Akuttjournalen sesong 2

00 / 00

Akuttjournalen sesong 2

Episode 1 – Å fly i blinde

De fleste pasienter tar det som en selvfølge at luftambulansen kommer når behovet er der, men rundt hvert tiende legehelikopteroppdrag blir avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær. I denne episoden spør vi hvorfor norsk luftfart har bedre navigasjonssystemer for dem som skal på sydentur med fly, enn for dem som trenger livreddende behandling og må med helikopter til et sykehus.

Akuttjournalen sesong 2

Episode 2 – Egensikkerhet for helsepersonell

Egensikkerhet for helsepersonell er et viktig og høyst relevant tema i en hverdag hvor stadig flere blir utsatt for vold og trusler. I denne episoden spør vi blant annet: Skal egensikkerhet komme foran helsehjelp, og hvordan sikre man seg mest mulig for at egensikkerheten blir best mulig?

Forsker og utvikler står ved en mockup av en CT-maskin

Akuttjournalen sesong 2

Episode 3 – Prehospital CT – Slagambulanse og CT i helikopter

Når en person får hjerneslag handler det om minutter. I dag er det vanlig at diagnostisering og behandling gjøres inne på sykehus. Finnes det nye løsninger, som om å flytte CT-maskinen ut i den prehospitale tjenesten, i ambulansen og luftambulansen, for å stille diagnose og gi behandling der hvor pasienten er? Og hvor nærme er vi å få det til?

Akuttjournalen sesong 2

Episode 4 – TAS – 25 år med samhandling

I over 25 år har nødetatene trent på samhandling, og denne sommeren har samarbeidet på tvers av ulike sektorer blitt satt på tidenes prøve. Men har vi kommet så veldig mye lenger på alle disse årene, når en av Totalberedskapskommisjonens anbefaler er at samarbeidet fortsatt må styrkes?

Akuttjournalen sesong 2

Episode 5 – Hjerneslagstudien ParaNASPP og prehospital NIHSS

Når det er mistanke om hjerneslag er det oftest ambulansepersonell som møter pasienter først. For å stille en slagdiagnose og starte behandling så tidlig som mulig er kompetanse og kommunikasjon viktig. Kan et opplæringsprogram og en mobilapp gjøre det mulig for ambulansepersonell å undersøke hjerneslagpasienter med samme metode som legene på sykehuset bruker; slagskalaen NIHSS? Og hva betyr det for pasientene?

Akuttjournalen sesong 2

Episode 6 – Hvordan organisere fremtidens akuttmedisinske kjede

Den norske befolkningen har høy tillit til at man får kompetent og rask hjelp når man trenger det, ved akutt sykdom og skade. Men samfunnsutviklingen tvinger frem endringer også i helsevesenet. Hvordan skal vi organisere fremtidens akuttmedisinske kjede, slik at den møter behovene i befolkningen også i fremtiden?

00 / 00

Akuttjournalen sesong 1

00 / 00
Forskning på bruk av dampsperre på nedkjølte pasienter. Forsøkene ble utført i en snøhule på Fausko Gjestegard i Hemsedal
Forskning på bruk av dampsperre på nedkjølte pasienter. Forsøkene ble utført i en snøhule på Fausko Gjestegard i Hemsedal

Akuttjournalen sesong 1

Episode 1 – Hvordan skal vi varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus?

Hypotermi er en farlig tilstand, og hvis det oppstår i kombinasjon med alvorlig skade kan hypotermi også være dødelig. Hvordan skal vi på best mulig måte varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus?

Inger Lene Grostøl tar en pasient ut av Infarktambulansen ved akuttmottaket i Arendal. Bildet er tatt for SNLA og er fra en rundtur på Sørlandet med Infarktambulansen fra Søgne til Arendal.
Inger Lene Grostøl tar en pasient ut av Infarktambulansen ved akuttmottaket i Arendal. Bildet er tatt for SNLA og er fra en rundtur på Sørlandet med Infarktambulansen fra Søgne til Arendal.

Akuttjournalen sesong 1

Episode 2 – Traume hos eldre

Bare 70 prosent av eldre med en alvorlig skade møtes av et traumeteam på akuttmottaket, mens for yngre pasienter er tallet 90 prosent. Hvorfor skal man tenke traume i møte med eldre alvorlig skadde pasienter?

Legebil 626 under utrykning i Drammen
Legebil 626 under utrykning i Drammen

Akuttjournalen sesong 1

Episode 3 – Anestesibemannet legebil

Den kalles for en luftambulanse på hjul og er spesialtilpasset for å gi nødvendig spisskompetanse og legefaglig besluttningsstøtte. Hvilke områder i den prehospitale tjenesten er det legebilen fyller, som luftambulansen og ambulansene ikke tar hånd om?

Medisinsk Operativ Arbeidsflyt i praksis hos 330 Rygge
Medisinsk Operativ Arbeidsflyt i praksis hos 330 Rygge

Akuttjournalen sesong 1

Episode 4 – MOA – Medisinsk operativ arbeidsflyt

Når prehospital legebemannet ressurs ankommer en ulykke forventer folk på mange måter at den beste kompetansen er på plass. Men hvordan jobber man mest mulig effektivt når man er ute på et oppdrag?

Bilde fra akutthjelperkurs i Kirkenes
Bilde fra akutthjelperkurs i Kirkenes

Akuttjournalen sesong 1

Episode 5 – Akutthjelperne – redningstjenestens forlengede arm

I denne episoden er vi med på en kurssamling i Kirkenes. For første gang deltar operatører og koordinatorer fra alle de tre nødsentralene, for å lære mer om ordningen og bedre forstå hvilken kunnskap akutthjelperne faktisk besitter og hvilken ressurs de utgjør.

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,
Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som «spilles» av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Akuttjournalen sesong 1

Episode 6 – PreMeFen-studien og smertebehandling i ambulanse

Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? I PreMeFen-studien skal forskerne prøve å finne svar på dette.

113 appen har video-funksjon som lar AMK-operatørene se pasienten ved et skadested. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
113 appen har video-funksjon som lar AMK-operatørene se pasienten ved et skadested. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Akuttjournalen sesong 1

Episode 7 – Videoløsning hos nødsentralene

I tre år har 83 legevaktsentraler og 10 AMK-sentraler over hele landet brukt video i møte med innringer. Hva har de vel 160 000 videosamtalene fått å si for kvaliteten på samtalene og arbeidet til operatørene?

00 / 00

I ambulansestasjonen på Gjøvik spiller SNLA inn podcasten Akuttjournalen ifm PreMeFen-studien. Gjestene i podcasten var Randi Simensen (stipendiat i SNLA og Sykehuset Innlandet) og Fridtjof Heyerdahl (prosjektleder for PreMeFen-studien, seniorforsker i SNLA, og hovedveileder for Randi).