Skip to main content
Akuttjournalen er en podkast for hele den akutte redningskjeden

Akuttjournalen

En fagpodkast for den profesjonelle redningskjeden

I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv.

Når akutt skade og sykdom oppstår, er det avgjørende at pasienten får rask og riktig hjelp. I over 40 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse fremmet avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten i tett samarbeid med hele den profesjonelle redningstjenesten. Økt kunnskap og riktig kompetanse er viktig i alle ledd.

Lytt til episodene der du hører på podkaster

Nyeste episode

Episode 3 – Anestesibemannet legebil

Dagens tema:
Den kalles for en luftambulanse på hjul og er spesialtilpasset for å gi nødvendig spisskompetanse og legefaglig besluttningsstøtte. Hvilke områder i den prehospitale tjenesten er det legebilen fyller, som luftambulansen og ambulansene ikke tar hånd om?

I dag er det legebiler på alle luftambulansebasene og på 330-basene. I tillegg har flere av helseforetakene egne biler, plassert  i Drammen, Skien, Innlandet, Haugesund og Tønsberg. I denne episoden besøker vi legebilen i Vestre Viken. 12 timer i døgnet, hver dag – hele året, er bilen på veien for å bistå ambulansetjenesten med tidlig diagnostikk, avanserte behandlingstiltak og fagutvikling for øvrige ambulanseressurser.

I denne episoden møter du anestesilege Magnus Varlid Lauritzen og paramedic og fartøysjef Geir Støckert.

Episode 2 – Traume hos eldre

Dagens tema:
Bare 70 prosent av eldre med en alvorlig skade møtes av et traumeteam på akuttmottaket, mens for yngre pasienter er tallet 90 prosent. Hvorfor skal man tenke traume i møte med eldre alvorlig skadde pasienter?

Hos eldre pasienter er alt litt mer komplekst. Mange faktorer kan påvirke vurderingen, som endret medikamentbruk, sykdommer og endret fysiologi. Det er viktig å forstå at eldre kan bli alvorlig skadd av lavenergi traume, og har sin plass i traumesystemet. Man må tenke traume når man kommer til en pasient som har et komplisert klinisk bilde. Det man gjør med en vanlig ung traumepasient, det skal man også gjøre hos eldre.

Gjestene våre:
I denne episoden møter du doktorgradsstipendiat og lege Mathias Cuevas-Østrem som forsker på traume hos eldre. Vi snakker også med Olav Røise, medisinsk leder for det nasjonale traumeregisteret i Norge og Nils Oddvar Skaga, overlege anestesi og fagansvarlig for traumatologi på anestesiavdelingen Oslo universitetssykehus Ullevål.

Foto: Thomas Kleiven

Episode 1 – Hvordan skal vi varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus?

Dagens tema:
Hypotermi er en farlig tilstand, og hvis det oppstår i kombinasjon med alvorlig skade kan hypotermi også være dødelig. Hvordan skal vi på best mulig måte varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus?

I denne episoden er vi med på et forskningsprosjekt der laboratoriet er en gedigen snøhule på Fausko i Hemsedal, og hvor 16 forsøkspersoner skal bli kalde og varmes opp igjen. Vi snakker også om hvordan man forsker på og jobber med fjellmedisin i Norge og arbeidet som gjøres i det som kalles Mountain Lab.

Gjester:
Du møter Sigurd Mydske, lege og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han forsker på aktiv oppvarming og hvordan vi best mulig kan varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus.

Vi snakker også med Øyvind Thomassen, som er overlege ved Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder for Fjellmedisinsk forskningsklynge i Bergen. Han har i en årrekke forsket på og jobbet med fjellmedisin både i Norge og internasjonalt, med spesielt fokus på nedkjøling, snøskred og akuttmedisin utenfor sykehus

Introduksjonsepisode – Akuttjournalen

27. april lanserer Stiftelsen Norsk Luftambulanse en rykende fersk fagpodkast for hele den profesjonelle redningskjeden. Her kan du få en bitte liten smakebit på hva som kommer i de neste episodene. 

Kommende episoder

Episode 4 – MOA – Medisinsk operativ arbeidsflyt

Publiseringsdato: 8. juni 2023

Episode 5 – Akutthjelperne – redningstjenestens forlengede arm

Publiseringsdato 22. juni 2023

Episode 6 – Smertebehandling i ambulansen

Publiseringsdato 6. juli 2023

Episode 7 – Videoløsning hos nødsentralene

Publiseringsdato 20. juli 2023