Skip to main content

Episode 1 – Å fly i blinde

Episodebeskrivelse:
De fleste pasienter tar det som en selvfølge at luftambulansen kommer når behovet er der, men rundt hvert tiende legehelikopteroppdrag blir avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær. I denne episoden spør vi hvorfor norsk luftfart har bedre navigasjonssystemer for dem som skal på sydentur med fly, enn for dem som trenger livreddende behandling og må med helikopter til et sykehus.

Det var først med inntoget av det GPS (Global Positioning System) på 90-tallet at luftambulansehelikopterene kunne begynne med avansert instrumentflyging. Men innflygingsrutene gikk bare mellom flyplassene, og var ikke til stor hjelp. Et avbrutt helikopteroppdrag en snøfull vinternatt fikk pilot Erik Normann til å begynne å tenke nytt.
I denne episoden får du vite mer om behovet for rutene, utfordringene pilotene møter når de må ut å fly i dårlig vær, og vi skal være med ombord i helikopteret og testfly pinsrute nr. 100.

Gjester:

Du møter Erik Normann, pilot og leder av den flyoperative utviklingen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og som har vært en av pådriverne for utviklingen av PinS-ruter.

Vi snakker også med hans kollega Lars Amdal som er Flyoperativ kompetanseperson i Norsk Luftambulanse Helikopter, som testflyr alle rutene før de blir godkjent av Luftfartstilsynet.