Skip to main content
Akuttjournalen er en podkast om avansert prehospital akuttmedisin laget av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Episode 6: PreMeFen-studien og smertebehandling i ambulanse

Lise-Sophie B. Hansen gir smertestilende til pasienten som "spilles" av Lars Sørum. Bildet er tatt ifm forskningsprosjektet PreMeFen, som kort fortalt handler om smertebehandling i ambulansen. Prosjektet er et samarbeid med SNLA, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus. De forsker å om det er andre måter å gi smertebehandling på enn det som er vanligst i dag; å gi morfin intravenøst med en kanyle i blodåren. Helt konkret ser de på to nye metoder: Å gi medikamentet fentanyl som nesespray,

Dagens tema:

Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? I PreMeFen-studien skal forskerne prøve å finne svar på dette.
Det siste halvannet året har mer enn 270 pasienter blitt inkludert i PreMeFen-studien.

I ambulansetjenesten er det vanlig å behandle sterke smerter ved å gi morfin intravenøst. Dette er god behandling, men i noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle. Da kan det ta litt tid før pasienter får god smertelindring.

Det finnes også andre måter å gi smertelindring på. I PreMeFen-studien ønsker forskerne å undersøke om fentanyl som nesespray og metoxyfluran som inhaleres med pipe gir like god smertelindring i ambulansen som å gi morfin intravenøst hos pasienter over 18 år. Ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet er med i studien.

Forskningsprosjektet er et samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Universitetet i Oslo og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Dagens gjester

Fridtjof Heyerdahl er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han leder PreMeFen-studien, og forsker sammen med Randi Simensen, stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Sykehuset Innlandet, samt paramedic ved Oslo universitetssykehus.

Du møter også ambulansearbeider Lise-Sophie Hansen og paramedic Joakim Kolstad, begge fra Sykehuset Innlandet.

Opptak av pilotepisoden til SNLAs podcast Akuttjournalen. Mathias Cuevas-Østrem var første gjest.

Akuttjournalen

I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv.