Skip to main content
Står foran en ambulanse

Mindre vondt uten nålestikk

Smertelindring er viktig, også utenfor sykehus. Men det kan være utfordrende å stikke med nål ute i felt. Går det an å lindre pasientens smerter på en annen måte?

Tekst: Vibeke Buan / Foto: Jon Tonning

Publisert: 11.03.2022

– I ambulansetjenesten er det vanlig å behandle sterke smerter ved å gi morfin intravenøst. Det gjør man ved å legge inn en kanyle i blodåren, altså en nål. Dette er en god behandling, men i noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle. Noen pasienter er redde for sprøytestikk, kanskje er det mørkt og kaldt på skadestedet, og det kan være teknisk vanskelig. Da kan det ta litt tid før pasienter får god smertelindring. Det finnes andre måter å gi smertelindring på, og vi ønsker å undersøke om disse fungerer like godt som morfin intravenøst, sier Fridtjof Heyerdahl. 

Han er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og leder for det nye forskningsprosjektet. PreMeFen-studien er navnet på det banebrytende prosjektet.

Og forskning er samarbeid: OUS har det overordnede vitenskapelige ansvaret. Pasientene blir rekruttert ved Sykehuset Innlandet. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har tatt initiativet, og bidrar med blant annet kompetanse på statistikk og forskning, i tillegg til å finansiere en betydelig del av studien. 

Studieleder Fridtjof Heyerdahl (i midten) med de to andre i studieteamet, Lars Olav Fjose og Randi Simensen foran en ambulanse.
Studieteamet: – Det er et stort engasjement for prosjektet i ambulansetjenesten, og det blir spennende å jobbe sammen med alle involverte framover, sier studieleder Fridtjof Heyerdahl (i midten). Her sammen med de to andre i studieteamet, Lars Olav Fjose og Randi Simensen. 

Nesespray og pustemedisin

Blant pasientene som takker ja til å bli med i studien vil den ene gruppen få medisinen metoksyfluran, som pustes inn med en pipe. Selv om denne behandlingen har vært brukt lenge i noen deler av verden er den ganske ny for oss her i Norge. Den andre gruppen får nesespray med medisinen fentanyl.

Dette stoffet er i slekt med morfin, og har vært brukt lenge, men å gi det som nesespray er relativt nytt. Den siste pasientgruppen får morfin intravenøst, og dette er en behandling som har vært brukt i flere tiår. Disse pasientene får medisinen via en kanyle i en blodåre. 

– Hvis vi finner ut at en eller begge av disse nye metodene er like bra som intravenøs morfin, kan vi gjøre smertebehandlingen i ambulansetjenesten enda bedre. Det er til nytte for både pasienter og ambulansearbeidere. Vi håper at studien vil bidra til å bringe avansert smertelindring til de som trenger det, og at medisinene kan bli gitt av ambulansearbeidere, selv om denne typen smertebehandling tidligere har vært forbeholdt spesialister, sier Heyerdahl.

– Hvis vi finner ut at en eller begge av disse nye metodene er like bra som intravenøs morfin, kan vi gjøre smertebehandlingen i ambulansetjenesten enda bedre.

Fridtjof Heyerdahl

Trenger samspillet

Startskuddet for studien gikk i november, og ambulansepersonell ved stasjonene på Gjøvik, Lillehammer og Gran er med. Ambulansetjenesten i Innlandet har i mange år fokusert på nettopp smertelindring.

– Forskning er et satsingsområde for oss i prehospitale tjenester. Det er flott at vi er i gang, og at vi er med sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus. Vi trenger samspillet mellom det offentlige og ideelle aktører for å utvikle tjenesten, sier Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør for Prehospital tjeneste ved Sykehuset Innlandet.

Relaterte saker: