Skip to main content

– Anerkjenner det ideelle bidraget i luftambulansetjenesten 

– Vi er glade for at ekspertgruppen anerkjenner det betydelige bidraget innen forskning, innovasjon og utdanning fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som kommer i tillegg til den statlige driften av luftambulansetjenesten, sier Hans Morten Lossius.

Publisert: 22.03.2021 – Sist oppdatert: 29.11.2021

– Ekspertgruppen har gjort et grundig arbeid, og det er svært positivt at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår tillegges stor vekt. Det vil sikre kritisk kompetanse i fremtiden, sier Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Ingar Næss

Ekspertgruppen som har vurdert fremtidig organisering av luftambulansetjenesten anbefaler fortsatt anbudskonkurranse med forbedringer fra dagens modell, og at et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse bør formaliseres.

– Vi er glade for at ekspertgruppen anerkjenner det betydelige bidraget innen forskning, innovasjon og utdanning fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som kommer i tillegg til den statlige driften av luftambulansetjenesten. Det er også viktig å minne om at tjenesten hver dag og i hvert oppdrag bruker en rekke løsninger utviklet, finansiert og drevet av stiftelsen, sier Lossius.

Viktig å være tett på tjenesten

Han understreker at det er svært viktig å være tett på tjenesten, slik Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært i over 40 år. Å eie Norsk Luftambulanse AS, som drifter de 13 legehelikopterbasene i Norge, har vært helt avgjørende for å kunne identifisere det offentliges behov, utvikle og implementere løsninger til beste for pasientene.

– De som jobber i tjenesten identifiserer utfordringer, stiftelsen løser utfordringene gjennom forskning og utvikling, og det offentlige implementerer løsningene. Dette samarbeidet mellom det offentlige og ideelle har vært motoren for utvikling og innovasjon innen luftambulansetjenesten i Norge, og har ført til at vi nå har en tjeneste i verdensklasse. Det får vi til fordi vi ikke tar ut én eneste krone i fortjeneste. I stedet bruker vi over 250 millioner kroner av innsamlede til å utvikle best mulig behandling for akutt syke og skadde. Det mener vi gir mest helse for hver offentlig krone, sier han videre.

Flyruter, værkameraer, trening og forskning

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har blant annet bygd ut GPS-baserte flyruter og værkameraer, som gjør at man kan fly ut til pasienter også i dårlig vær. Stiftelsen bidrar også med kompetanseutvikling og trening av piloter, leger og redningsmenn. I tillegg driver stiftelsen livreddende medisinsk forskning, slik at pasientene skal få stadig mer avansert og bedre behandling utenfor sykehus.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse startet opp i 1978, og drev med innsamlede midler fram til Stortinget bestemte at luftambulansetjenesten skulle være en del av den statlige helsetjenesten i 1988. Det var en seier for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som fortsatt ønsker at staten skal ha sørge-for-ansvaret for luftambulansetjenesten, mens stiftelsen som ideell organisasjon bidrar til å hele tiden gjøre tjenesten enda bedre gjennom forskning, utvikling og utdanning.

Relaterte artikler: