Skip to main content
Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterer Hurdalsplattformen

Muliggjør fortsatt ideelt samarbeid i luftambulansetjenesten

I den nye regjeringsplattformen presenterte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum et ønske om statlig overtagelse av luftambulansen, hvor samarbeid med det ideelle kan fortsette.

Foto: Arbeiderpartiet

Publisert: 25.10.2021 – Sist oppdatert: 25.11.2021

Det var mye spenning knyttet til hva den nye regjeringen ønsker å gjøre med luftambulansetjenesten da regjeringserklæringen og Hurdalsplattformen ble framlagt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i forbindelse med regjeringsskiftet.

– Regjeringa vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner for å avskaffe anbud i tjenesten, framgår det i Hurdalsplattformen.

Det kan leses som en åpen invitasjon til fortsatt samarbeid med ideelle organisasjoner, som nettopp Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Viktig milepæl

Formuleringen i regjeringsplattformen får generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius, til å smile.

– Vi er glade for at den nye regjeringen ønsker å se på modeller for samarbeid med ideell sektor. Det har vært et mål for Stiftelsen Norsk Luftambulanse lenge. Det offentlige har sørget for ansvaret for luftambulansetjenesten, men vi mener at ordningen med kommersielle anbud ikke er til det beste for pasienten, luftambulansetjenesten og de ansatte, sier Lossius.

Generalsekretær Hans Morten Lossius er glad for at den nye regjeringen ønsker å se på modeller for samarbeid med ideell sektor
Generalsekretær Hans Morten Lossius er glad for at den nye regjeringen ønsker å se på modeller for samarbeid med ideell sektor. Foto: Ingar Næss

Han viser til at Norsk Luftambulanse har levert gode og grundige høringssvar til ekspertutvalget på hvordan man kan få til et langvarig samarbeid mellom det offentlige og ideelle uten å gå via offentlige anbud. Dette ble videre anerkjent av ekspertutvalget som gjennomførbare løsninger.

– Siden Norsk Luftambulanse ble etablert for over 40 år siden har det utviklet seg et omfattende samarbeid der vi har levert beredskap, forskning og utvikling og teknologiske løsninger til hele akuttkjeden. Dette er i dag forankret i det offentlige, og vi ønsker å videreutvikle dette til et varig samarbeid i formelle rammer, men det er viktig at denne spesialisthelsetjenesten er offentlig slik regjeringen nå foreslår.

Stortinget avgjør

Regjeringen Solberg la i sitt statsbudsjett frem et forslag om behandling av ekspertutvalgets rapport. Her fremgikk det at Høyre, Venstre og KrF ville legge ekspertutvalgets konklusjon til grunn, og videreføre dagens anbudsordning – med enkelte justeringer. Med ny regjering tiltrådt, er forslaget trukket tilbake.

Det er ventet at helseminister Kjerkol vil i november komme med
nytt forslag til Stortinget om å starte en ny prosess for å finne en modell for fremtidens luftambulansetjeneste

Relaterte artikler