Skip to main content
Akuttjournalen er en podkast om avansert prehospital akuttmedisin laget av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Episode 7: Videoløsning hos nødsentralene

113 appen har video-funksjon som lar AMK-operatørene se pasienten ved et skadested. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Dagens episode

I tre år har 83 legevaktsentraler og 10 AMK-sentraler over hele landet brukt video i møte med innringer. Hva har de vel 160 000 videosamtalene fått å si for kvaliteten på samtalene og arbeidet til operatørene?

I denne episoden besøker vi AMK-sentralen i Bergen. Dette er en av de travleste nødmeldesentralene i Norge, med 200 akuttsamtaler hver dag. Dette er også den første nødmeldesentralen som tok i bruk video i samtale med pasienter.

Videoløsningen er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) og Helsedirektoratet.

Dagens gjester

AMK-operatørene Shamini Murugesh og Brita Berg forteller i denne episoden om hvordan de bruker løsningen i det daglige, om utfordringer og etiske dilemmaer de daglig står i.

Vi snakker også med Steinar Olsen i Helsedirektoratet om behovet i tjenesten for en slik løsning og hvordan ny teknologi vil få mer og mer innpass i helsevesenet.

Du møter også prosjektleder Stine Ness som forteller om hvorfor Stiftelsen Norsk Luftambulanse gikk i spissen for å utvikle en videoløsning for redningstjenesten.

Opptak av pilotepisoden til SNLAs podcast Akuttjournalen. Mathias Cuevas-Østrem var første gjest.

Akuttjournalen

I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv.