Skip to main content
Akuttjournalen er en podkast om avansert prehospital akuttmedisin laget av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Episode 4: MOA – Medisinsk operativ arbeidsflyt

Medisinsk Operativ Arbeidsflyt i praksis hos 330 Rygge

Dagens episode

Når prehospital legebemannet ressurs ankommer en ulykke forventer folk på mange måter at den beste kompetansen er på plass. Men hvordan jobber man mest mulig effektivt når man er ute på et oppdrag?

Hos 330-skvadronen på Rygge flystasjon har man i flere år jobbet med en ustrukturell forbedringsprosess for å prøve å finne en arbeidsform som gjør at de løser oppdragene så effektivt som mulig.

Over tusen timer med trening er filmet og analysert, og svaret kaller de for Medisinsk operativ arbeidsflyt (MOA).

Dagens gjester

I denne episoden forteller anestesilegene Sven Christjar Skaiaa og Per Olav Berve at det handler mye om å tenke team, om å bygge en høyprestasjonskultur og å plassere seg smartere rundt pasienten.

Opptak av pilotepisoden til SNLAs podcast Akuttjournalen. Mathias Cuevas-Østrem var første gjest.

Akuttjournalen

I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv.