Skip to main content

Personvernerklæring

1. Innledning

Stiftelsen Norsk Luftambulanse verner om dine personopplysninger og vil behandle dem i tråd med gjeldende lovverk og dine samtykker.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse og vårt datterselskap Norsk Luftambulanse Teknologi, heretter omtalt som Norsk Luftambulanse, vil i denne personvernerklæringen informere deg om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hvordan de lagres. Dette omtales videre som behandlingen av personopplysninger. I tillegg vil du få informasjon om dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Kort oppsummert:
Norsk Luftambulanse behandlerfølgende personopplysninger om våre støttemedlemmer, givere og interessenter: navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer, sammen med bidrag som er gitt til oss. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som støttemedlem, giver eller interessent, for å oppfylle våre forpliktelser i forhold til skatt- og regnskapslovgivning og til å fremme vårt formål og oppdatere deg om vårt arbeid, bla. gjennom informasjon, direkte markedsføring og spørreundersøkelser. Behandlingen skjer i henhold til EUs personvernforordning (EU) 2016/679 (GDPR) artikkel 6 (1)(a)(b).

2. Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig for alle personopplysninger vi behandler i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er vår generalsekretær. Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud på e-post: pvo@snla.no

For andre spørsmål og henvendelser, kan du kontakte:

Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo
E-post: info@norskluftambulanse.no
Telefon: 64 90 44 44 (hverdager: 09.00 – 15.00)
Org nr: 939 483 136

3. Hvilke personopplysninger behandles og til hvilke formål

Generelt: Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner. Norsk Luftambulanse vil bare behandle personopplysninger dersom det anses nødvendig for de formål som er nevnt nedenfor:

Norsk Luftambulanse er behandlingsansvarlig for alle opplysninger om våre støttemedlemmer, givere og interessenter, og er ansvarlig for systemene vi bruker i behandlingen og lagring av informasjonen. Vi setter høye krav til informasjonssikkerheten i våre digitale systemer, og ved bruk av databehandlere, vil dette bli styrt gjennom spesifikke databehandleravtaler.

4. Særlig for våre støttemedlemmer og givere

Norsk Luftambulanse behandler personopplysninger til personer som støtter oss fast, enkelt gaver, donasjoner eller på andre måter. Hvis en giver ønsker å være anonym, og/eller ikke ønsker at gaven skal innrapporteres til skattemyndighetene, må Norsk Luftambulanse informeres om dette.

Personopplysningene vi behandler om støttemedlemmer og givere vil hovedsakelig være personopplysningene du som støttemedlem eller giver har gitt til oss i forbindelse med støtten du har gitt. Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om våre støttemedlemmer og givere. Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan de behandles og hva som er formålet med behandlingen:

5. Hvor lenge lagres personopplysningene og når slettes de?

Norsk Luftambulanse behandler personopplysningene nevnt i punkt 1 i denne personvernerklæringen så lenge det er nødvendig utfra formålet med behandlingen. Deretter vil personopplysningene slettes. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke på «min side» eller ved å kontakte giverservice eller vårt personvernombud. Dersom du trekker et samtykke du har gitt oss, vil vi så raskt som mulig slette personopplysninger som er basert på samtykket.

Dersom du ikke har bedt om sletting, vil alle personopplysninger om våre støttemedlemmer og givere slettes senest 5 år etter at Norsk Luftambulanse mottok siste gave, donasjon eller støtte. Formålet med dette er vår forpliktelse til å oppbevare regnskapsmateriale i 5 år i henhold til bokføringslovens paragraf 13, første ledd nr. 1 – 4.

6. Dine rettigheter

Du har flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen, kapittel III. Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, eller hvis du mener at vi ikke overholder personvernlovgivningen eller denne personvernerklæringen, kan du når som helst kontakte oss slik at vi kan oppklare eventuelle feil eller misforståelser. Kontaktinformasjonen vår finner du i punkt 2 i denne personvernerklæringen. Dersom du mener at vi ikke ivaretar dine rettigheter etter at du har kontaktet oss, kan du klage til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.

Norsk Luftambulanse vil alltid svare på henvendelser fra våre støttemedlemmer, givere og interessenter så raskt vi kan, og alltid innen én måned etter at vi har mottatt henvendelsen. For å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger og ikke noen som gir seg ut for å være deg, vil du bli bedt om å bekrefte din identitet dersom du ber om noen av følgende rettigheter:

  1. Innsyn i egne personopplysninger: Du har når som helst rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler, hva de brukes til, hvem vi deler dine personopplysninger med (bruk av databehandlere) og hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine. Du har også rett til informasjon om hvor personopplysningene dine er hentet fra dersom du selv ikke har oppgitt dem.
  2. Rett til retting av personopplysningene dine: Du har rett til å be oss om å rette eller supplere dine personopplysninger dersom disse er misvisende eller feilaktige.
  3. Rett til sletting av dine personopplysninger: Du kan når som helst be oss om å slette personopplysningene vi behandler om deg. Men i enkelte tilfeller kan det være et lovgrunnlag for begrenset behandling som medfører at vi ikke kan slette dine personopplysninger. Dette gjelder f. eks vår plikt til å oppbevare regnskapsmateriale i 5 år i henhold til bokføringsloven.
  4. Rett til begrensning i behandlingen av dine personopplysninger: I enkelte situasjoner kan du be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel dersom du mener personopplysningene vi behandler er feilaktige, eller dersom du protesterer mot vår behandling.
  5. Rett til å protestere mot vår behandling: Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger som følge av dine rettigheter knyttet til om du er i en særlig situasjon som må hensyntas.
  6. Dataportabilitet: I de tilfellene hvor vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke eller avtale med deg, kan du be oss om å få overført personopplysningene dine til deg selv eller en annen leverandør etter ditt ønske.

7. Informasjon og bruk av Informasjonskapsler (Cookies)

Norsk Luftambulanse bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger utover IP-adresse. Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

Dersom du ønsker å fjerne allerede lagrede informasjonskapsler kan du gjøre dette via nettleseren din. Klikk/trykk på menyen og se etter valget for å tømme eller slette logg, nettsteddata og/eller informasjonskapsler. Hvis du ikke klarer å finne frem kan du benytte brukerstøtten eller hjelp-funksjonen for din nettleser og søke etter cookies. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at reservasjon mot informasjonskapsler vil medføre at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt, inkludert norskluftambulanse.no.

8. Endringer

Hvordan vi behandler våre støttemedlemmers, givere og interessenters personinformasjon, vil du alltid kunne lese om i gjeldende versjon av personvernerklæringen. Du vil alltid finne oppdatert versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi også informere deg direkte om dette gjennom kontaktopplysningene vi har om deg.