Skip to main content
Akuttjournalen er en podkast om avansert prehospital akuttmedisin laget av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Episode 5: Akutthjelperne – redningstjenestens forlengede arm

Bilde fra akutthjelperkurs i Kirkenes

Dagens tema

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 320 brannstasjoner over hele landet.

Grunntanken til Akutthjelper-ordningen er at det er viktig at flere enn helsepersonell i den profesjonelle redningstjenesten har kunnskap om hva de skal gjøre når de kommer til et skadested. Akutthjelperne er ikke et alternativ til ambulanse og luftambulanse, men et viktig supplement. Hva er det de kan som gjør de så unike?

I denne episoden er vi med på en kurssamling i Kirkenes. For første gang deltar operatører og koordinatorer fra alle de tre nødsentralene, for å lære mer om ordningen og bedre forstå hvilken kunnskap akutthjelperne faktisk besitter og hvilken ressurs de utgjør.

Gjester i denne episoden:

Instruktørene Bjørn Bjerkan og Geir Ingebrigtsen, ressurskoordinator AMK Finnmark, Lasse Sørhus Hansen og alarmoperatør på 110 sentralen i Finnmark, Maiken Iversen

Opptak av pilotepisoden til SNLAs podcast Akuttjournalen. Mathias Cuevas-Østrem var første gjest.

Akuttjournalen

I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv.