Skip to main content
Akuttjournalen er en podkast om avansert prehospital akuttmedisin laget av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Episode 2: Traume hos eldre

Inger Lene Grostøl tar en pasient ut av Infarktambulansen ved akuttmottaket i Arendal. Bildet er tatt for SNLA og er fra en rundtur på Sørlandet med Infarktambulansen fra Søgne til Arendal.

Tema: Traume hos eldre

Bare 70 prosent av alvorlig skadde eldre møtes av et traumeteam på akuttmottaket. For yngre pasienter er tallet 90 prosent. Hvorfor skal man tenke traume i møte med eldre alvorlig skadde pasienter?

Hos eldre pasienter er alt litt mer komplekst. Mange faktorer kan påvirke vurderingen, som endret medikamentbruk, sykdommer og endret fysiologi. Det er viktig å forstå at eldre kan bli alvorlig skadd av lavenergi traume, og har sin plass i traumesystemet.

Man må tenke traume når man kommer til en pasient som har et komplisert klinisk bilde. Det man gjør med en vanlig ung traumepasient, det skal man også gjøre hos eldre.

Gjestene våre:

I denne episoden møter du doktorgradsstipendiat og lege Mathias Cuevas-Østrem som forsker på traume hos eldre. Vi snakker også med Olav Røise, medisinsk leder for det nasjonale traumeregisteret i Norge og Nils Oddvar Skaga, overlege anestesi og fagansvarlig for traumatologi på anestesiavdelingen Oslo universitetssykehus Ullevål.

Opptak av pilotepisoden til SNLAs podcast Akuttjournalen. Mathias Cuevas-Østrem var første gjest.

Akuttjournalen

I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv.

Lytt her ekker der