• Vårt arbeid

  Vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at akutt syke og skadde pasienter skal få best og raskest mulig hjelp. Driften av luftambulansetjenesten er statlig finansiert, men våre givere har i snart 40 år bidratt til at Norge i dag har en av verdens beste luftambulansetjenester.

  Midlene våre støttespillere bidrar med går til å sikre at de som flyr har høyest mulig kompetanse for å være forberedt på alle tenkelige situasjoner. De går til forskning på akuttmedisin, slik at legene kan gi hardt skadde og kritisk syke best mulig hjelp. De går til å gjøre hele redningskjeden best mulig gjennom trening og samarbeid. Og de går til å utvikle tekniske løsninger og utstyr som både øker flysikkerheten og sparer tid i situasjoner der hvert sekund teller.

 • Bli med på spleiselaget!

  Ved årsskiftet hadde vi personer fra 372 117 husstander registrert som givere. I tillegg har vi nesten 5 000 støttebedrifter og vi mottar store og små gaver fra både bedrifter og organisasjoner.

  Bli giver du også, og bidra til en tryggere hverdag!

 • Vi jobber med

  • Forskning på akuttmedisin
  • Utvikling av ny teknologi
  • Samarbeid mellom og trening for nødetatene
  • Politisk påvirkningsarbeid for en bedre luftambulansetjeneste