Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vårt arbeid

Vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at akutt syke og skadde pasienter skal få best og raskest mulig hjelp. Driften av luftambulansetjenesten er statlig finansiert, men våre givere har i snart 40 år bidratt til at Norge i dag har en av verdens beste luftambulansetjenester.

Midlene våre støttespillere bidrar med går til å sikre at de som flyr har høyest mulig kompetanse for å være forberedt på alle tenkelige situasjoner. De går til forskning på akuttmedisin, slik at legene kan gi hardt skadde og kritisk syke best mulig hjelp. De går til å gjøre hele redningskjeden best mulig gjennom trening og samarbeid. Og de går til å utvikle tekniske løsninger og utstyr som både øker flysikkerheten og sparer tid i situasjoner der hvert sekund teller.