Stiftelsen Norsk luftambulanse

Hva går støtten til?

Din støtte går til forskning og utvikling for at alle skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Din støtte bidrar til å redde liv i hele Norge.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som fullt ut er finansiert av privat innsamlede midler fra enkeltpersoner og støttebedrifter.

De første årene etter at stiftelsen ble dannet i 1978 dreide arbeidet seg om å få en fungerende luftambulansetjeneste i Norge. Etter at staten innså nødvendigheten av en slik tjeneste, overtok de finansieringen i 1988. Slik har det vært siden. I praksis betyr dette at staten dekker kostnadene for å ha en medisinsk helikoptertjeneste med personell som rykker ut til de oppdrag der helikopter regnes som mest hensiktsmessig. Den nødvendige utviklingen av metoder og teknologi som kreves for å redde flere i morgen enn vi kan i dag, den dekkes ikke av staten. Den er det vi som står for, sammen med alle de som støtter oss.

Vi oppnår suksess ved å avdekke forbedringspotensiale i luftambulansetjenesten, forske frem den optimale løsningen, dokumentere dens effekt og så få den implementert i tjenesten slik at den kommer pasienten til gode.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier Norsk Luftambulanse AS, som tilbyr tjenestene staten leier inn. Gjennom vårt eierskap til NLA er vi i en unik posisjon til å avdekke feil, mangler og forbedringspotensial i dagens luftambulansetjeneste. På den måten stiller vi som garantist for en høy standard som blir stadig høyere.

Ved at Stiftelsen Norsk Luftambulanse utelukkende er støttet av privat innsamlede midler, er det pasientens behov og vår erfaring fra luftambulansetjenesten som dikterer hvordan vi skal bruke midlene våre. Ikke politisk prestisje. Det mener vi er avgjørende for en best mulig utvikling.

Alle dere som støtter vårt livreddende arbeid, støtter altså vår forskning og utvikling for at den alvorlig skadde eller akutt syke skal få den beste medisinske behandlingen, raskest mulig, der den har størst effekt: Nemlig ute på skadestedet. Vi er til for hele Norge og for alle som befinner seg i vårt langstrakte land. Vi er til for deg, alle du er glade i og ikke minst, de du ennå ikke kjenner.