Skip to main content
Luftambulanens utviklingshelikopter fotografert ved Brønnøysund

Dette gikk støtten til i 2022

Takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter kan vi fortsette forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gjøre luftambulansetjenesten enda bedre. Vi har fått til mye i 2022, og det hadde ikke vært mulig uten dere.

Tekst: Karoline L. Sandvold og Vibeke Buan

Publisert: 20.12.2022

Tusen takk for at dere er med på å redde liv! Her er noe av det pengene har gått til:

74 545 videosamtaler er gjennomført i 2022

Utprøving av videolink på Legevaktsentralen i Oslo (Foto: Ida Natås)

74 545 videosamtaler ble gjennomført med Stiftelsen Norsk Luftambulanses løsning i 2022. Dette har gjort at AMK og legevaktsentralene nå har øyne på skadestedet og kan få en mye bedre forståelse av situasjonen. Videoen aktiveres via innringers mobil og overføres direkte fra mobilkamera til sentralene.

I dag er det 80 legevaktsentraler og 10 AMK-sentraler som benytter Stiftelsen Norsk Luftambulanses videoløsning, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Norsk Luftambulanse i regi av dugnaden «Sammen redder vi liv».

Stipendiater og forskere jobber for å finne bedre løsninger for fremtiden

Doktorgradsstipendiat i helikopterkabin under øvelse med spedbarn i kuvøse

26 stipendiater og 15 seniorforskere jobber for å finne de beste løsningene for framtida. For å få en bedre luftambulansetjeneste trenger vi å forske på pasientbehandling, nye prosedyrer, systemer og medikamenter. Dette gjør vi i tett samarbeid med helseforetak og universiteter over hele landet. Fire stipendiater har disputert for doktorgraden i året som gikk, og en ny stipendiat har startet på sin doktorgrad.

Les mer om våre stipendiater og deres prosjekter her.

70 opplæringskurs i førstehjelp holdes hver måned for Akutthjelpere

Iselin Vian, Yngve Alseth og Ronny Sandnes øver på hjerte-lunge-redning. Bildet er tatt ifm. opplæring av Akutthjelpere i Gjesvær i Finnmark.

70 kurs i opplæring av førstehjelp holdes hver måned for akutthjelpere. Om medisinsk personell og ambulanse er langt unna, blir akutthjelpere sendt ut i stedet. Dette er brannvesen eller frivillige som er blitt kurset i tiltak for frie luftveier, stans av blødninger, forebygging av nedkjøling, bruk av hjertestarter, samt hjerte- og lungeredning.

Kurset innebærer både grunnkurs og re-trening. I dag har vi rundt 6200 aktive akutthjelpere rundt om i Norge. 

Tåkelys på Lørenskog-basen

Tåkelys er satt opp på Lørenskog-basen for å hjelpe helikoptrene med å lande når været er dårlig

En 210 meter lang lysrekke er installert på landingsplassen ved luftambulansebasen på Lørenskog. Lysene gjør at pilotene kan se landingsplassen på lang avstand. Dette skal bidra til en tryggere innflyvning og landing når det er dårlig sikt.

Løsningen skal testes videre i 2023. Resultatene kan være svært viktige innspill når nye luftambulansebaser skal bygges, og ikke minst for eksisterende baser for legehelikopter.

86 GPS-ruter er i bruk

Illustrasjon av GPS-flyging i mørket.

5 nye GPS-ruter ble tatt i bruk i 2022 – og 10 nye er planlagt. Dette kalles PinS-ruter (Point in Space) og benytter satellittbasert navigasjon. På den måten kan legehelikopteret fly ved hjelp av instrumenter. Det er med på å redusere sjansen for at piloten må snu på grunn av uforutsigbare værforhold.

I år har Redningshelikoptertjenesten og Politiets helikoptertjeneste fått tilgang til disse prosedyrene slik at de kan ta i bruk GPS-rutene.

Opplæring i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid

TAS lederkurs i Moss. Redningsetatene øver.

1100 deltakere fra politi, brann og helse deltok på til sammen 55 TAS-kurs. Dette er opplæring i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid, der målet er å spare livsviktig tid for pasientene.

Kursene, som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, tar blant annet for seg ledelse på skadested, hurtigfrigjøring av pasienter i bil, livreddende førstehjelp, kunnskap om redningsarbeid med større kjøretøy og store hendelser med mange skadde.

Siden oppstarten i 1998 har rundt 25 000 personer deltatt på kursene.

15 forskning- og utviklingsprosjekter utført med Utviklingshelikoptret

Utviklingshelikopter over foss

15 prosjekter er gjennomført med stiftelsens utviklingshelikopter. Forsknings- og utviklingsprosjekter som testing av kuvøse i helikopter, ultralydapparat med overføring til sykehus, testing av heis, redningshunder som søker under helikopter, støydemping av mikrofon i kabindør og test av avanserte innflygingslys på Lørenskog er noen av dem.

Dette er det eneste legehelikopteret i verden som er dedikert til innsamling av forskningsdata, testing av nye løsninger og operativ trening.

Enda flere værkamerastasjoner er på plass

værkamerastasjon nummer 100 på taket av Nordlandssykehuset i Bodø.

154 værkamerastasjoner står i dag rundt i landet for å kunne bistå helikoptermannskapene med å kartlegge værforhold før oppdrag. Da kan de selv ta avgjørelser om det er trygt å fly, hvilke forhold som er i vente og hvilken rute de skal velge.

Værkamerastasjonene overfører nye bilder hvert kvarter til Stiftelsen Norsk Luftambulanses servere. Lufttrykk og temperatur sendes annethvert minutt. Bildene og værdata kan sees på alle basene, enten på storskjerm eller via en egen mobilapplikasjon.

I dag har aktører som Politiet, Forsvarets 330-skvadron, Kystvakten, Hovedredningssentralen, NVE skredvarsling, privatflyklubber, Yr.no og Meteorologisk institutt tilgang til data fra værkamerastasjonene via systemet HemsWX, som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Samtrening for nødetatene under Ulendt

Ulendt-samlingen er skapt for at nødetatene skal samhandle bedre. Her bærer brannvesen, politi og ambulansearbeidere en pasient over til legehelikopteret i forbindelse med en øvelse.

200 deltakere fra nødetatene var samlet for å trene på samarbeid under Ulendt, som er et samarbeid mellom hovedarrangør Stiftelsen Norsk Luftambulanse og en rekke aktører som er involvert i redningstjenesten i Innlandet. Instruktører, veiledere og utstillere ble invitert til en uke for å trene sammen på tvers av nødetater, og sammen med frivillige.

Deltakerne gjennomførte en rekke ulike øvelser og utfordringer som søk og redning i jordskred, elveredning, voldsrisikovurdering og konflikthåndtering i prehospitale oppdrag, landbruksulykker, søk med drone og redning i krevende terreng.

Målet med samlingen var å øke kompetansen og styrke samhandlingen for redningstjenesten i Innlandet. 

Stiftelsen deltok under EUPHOREA

Utviklingshelikopter over fjell

10 europeiske land var samlet for å delta i spennende diskusjoner under forskersamlingen EUPHOREA, og flere forskere og stipendiater fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse presenterte sine prosjekter. EUPHOREA (European Prehospital Research Alliance) er et nettverk av europeiske fagfolk som jobber for å fremme forskning innen avansert prehospital akuttmedisin.

I oktober 2022 ble det arrangert samling i Oslo. Dette var den 20. samlingen i rekken. Stiftelsen var i 2011 initiativtaker til EUPHOREA-nettverket, som gjennom disse årene har blitt en viktig møteplass for utveksling av erfaringer, vitenskap og forskning på akuttmedisin på tvers av landegrenser.

126 kurs i «Pasientundersøkelse» gjennomført

Pilot, lege og redningsmann får en nedkjølt pasient inn i helikopteret under øvelse. Bildet er tatt fra kabinen.

126 kurs i «Pasientundersøkelse» ble gjennomført i 2022. Totalt deltok 1850 deltakere fra helseforetak, akuttmottak, universiteter, høgskoler og Forsvarets sanitet. Kurskonseptet gir deltakerne en innføring i systematisk undersøkelse og behandling av den akutt syke eller skadde pasienten. Det skal bidra til at pasienter over hele landet møtes med samme, kvalitetssikrede metoder for undersøkelse og behandling. 

Større eierandel i Ambulanseforum AS

Ambulanseforum magasinet

I løpet av 2022 tok Stiftelsen Norsk Luftambulanse over en større eierandel i Ambulanseforum AS. I dag eier Stiftelsen Norsk Luftambulanse 85 prosent av aksjene i Ambulanseforum. Dette er et selskap som utgir et fritt og uavhengig digitalt fagtidsskrift. Tidsskriftet har siden starten i 1975 vært en arena for å drive ambulanse- og redningstjenestens utvikling i Norge framover. Ambisjonen er å dele livreddende kunnskap og styrke prehospital akuttmedisin. 

Foto i forbindelse med filmproduksjon med Airbus Media

Relaterte saker: