Skip to main content

Håp for hjernen

Hvert år rammes 12 000 personer i Norge av hjerneslag. Når noen får hjerneslag er to ting avgjørende for at den som er syk skal overleve – og få tilbake livet slik det var før:

Et hjerneslag kan skyldes enten en blødning eller en blodpropp. De to typene hjerneslag skal ha ulik behandling. Derfor må det tas CT-bilder av hjernen. Deretter må behandlingen gis innen 4,5 timer for hjerneslag som skyldes propp.

Så når vi jobber for å redde hjernen har vi dårlig tid.

Fram til nå har pasientene måttet vente til de er på sykehus med å få diagnostisert og behandlet hjerneslag. Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber med å flytte diagnostikk og behandling av hjerneslag ut til der pasienten er.

Forsker hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse viser frem blodprøver

Kan blodet avsløre hjerneslag?

Blodet vårt er fullt av biomarkører; stoffer som kan fortelle legene hva som foregår i kroppen. Det kan for eksempel være proteiner som endrer karakter når noe er galt. De små stoffene brukes allerede til å diagnostisere hjerteinfarkt, kreft og andre sykdommer.

Nå forsker Henriette Solberg Jæger på om de kan brukes til å påvise hjerneslag. I doktorgradsarbeidet leter hun i blodprøver fra slagpasienter etter svar. Hun håper å komme et skritt nærmere å erstatte CT-maskinen med et stikk i fingeren.

Forsker hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber med et demo-helikopter.

CT inn i lege­helikopteret

I slagambulanseprosjektet viste stiftelsens forskere at vi kan flytte avansert diagnostikk av hjerneslag med en CT-maskin ut i en ambulanse: Det er effektivt og trygt, det sparer tid for pasientene, og vi får behandlet flere.

Nå jobber vi for at det skal bli mulig å flytte CT-skanneren inn i legehelikopteret. Dette har aldri vært gjort tidligere. Målet er at hele den norske befolkningen skal få det samme behandlingstilbudet, uavhengig av hvor langt unna sykehuset de bor.

Forsker hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse viser frem appen eSTROKE

Kompetanse hos de som skal hjelpe

For å gi slagbehandling må vi først stille riktig diagnose – og ambulansepersonell er ofte de første som møter pasienter som kan ha hjerneslag.
 
Les om arbeidet med et utdanningsprogram og en mobilapp som gjør det mulig for ambulansepersonell å gjøre den samme grundige undersøkelsen som slaglegene inne på sykehuset. Det bidrar til at flere slagpasienter fanges opp.

Hjerneslag kan oppleves på forskjellige måter.

Når man opplever hjerneslag kan det i noen tilfeller avfeies som symptomer på noe ufarlig. Les de rørende historiene om hvordan Remi, Ruben, Hilde og June opplevde hjerneslag.

00 / 00
00 / 00

Flere symbolske gaver