Skip to main content
Hjem Nettbutikk Symbolske gaver

Et livsviktig sekund

Flere liv kan reddes dersom de får hjelp raskere

For mange av de som rammes av akutte situasjoner utgjør sekunder forskjellen på liv og død. Derfor utvikler vi verktøy som gjør det mulig for både befolkningen og nødetatene å spare livsviktige sekunder.
Med denne symbolske gaven støtter du vårt arbeid for å få hjelpen raskere frem, uten å gå på bekostning av sikkerhet.

HeliTAS-kurs i Lom.

Raskere og riktigere varsling

Målet med alt Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør er å bidra til at flere liv reddes. For at flere liv skal reddes må hele redningskjeden fungere optimalt i akutte situasjoner. Et viktig ledd i denne kjeden er varsling og førstehjelp. Derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse utviklet appen Hjelp 113 og det digitale førstehjelpskurset Akutt-ABC. Disse verktøyene bidrar til at folk er bedre forberedt når en alvorlig akutt situasjon oppstår.

Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Samtrening mellom nødetatene

I over 20 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangert kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid for redningspersonell i Norge. Ansatte fra brannvesen, politi og ambulansetjenesten samles på kurs. Her utfordres de med ulike scenarioer og øvelser. Siden oppstarten i 1998 har over 30 000 ansatte i nødetatene deltatt på kurset.

Målet med TAS-kursene er å få en felles situasjonsforståelse når akutte skader skjer. Dette skal spare tid som er livsviktig for pasienten.

Flere symbolske gaver